Ordning och reda i snöröjningen i Skövde

När den efterlängtade våren nu äntligen står för dörren, förbereder sig Bygglovsnämnden i Skövde, i vilken jag är ordförande, för den ännu skönt avlägsna vintern. Idag beslutade Bygglovsnämnden om ett initiativ från Alliansen syftande till att förbättra och förtydliga tillsynen av snöröjningen av gator i kommunen.

Bakgrunden är att jag för några veckor sedan kontaktades av en medborgare med frågor om vem som bär ansvar för att kommunens gator och vägar är oframkomliga på grund av vinterns friktioner. Sådana kan vara skrymmande snödrivor och oaktsam parkering av bilister, vilket sammantaget leder till att gator korkas igen. Sådana företeelser kan i förlängningen bli farliga, om det till exempel medför att räddningsfordon, ambulanser och poliser inte kan ta sig fram obehindrat.

När jag undersökte vem som bär ansvaret för snöröjningen i Skövde kommun kom jag fram till att det är Kommunstyrelsen som beställer och betalar, Servicenämnden som utför och upphandlar samt Bygglovsnämnden som har tillsynsansvaret utifrån Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Denna tillsyn ska också utövas gentemot fastighetsägare, som enligt de lokala trafikföreskrifterna har ansvar för att hålla gångbanor i anslutning till fastigheten framkomliga. Men hur tillsynen i praktiken ska utövas framgår inte i något av kommunens styrande dokument. Det är en brist. Ansvarsförhållandena måste vara tydliga såväl inom kommunen som gentemot medborgarna.

Bollen är med dagens beslut i Bygglovsnämnden passad till Kommunstyrelsen, som har befogenhet och förutsättning att samordna olika nämnder och aktörer inom kommunen. Jag hoppas att detta initiativ, som antogs i komplett politisk enighet, ska bidra till att skapa ordning och reda, tydliggöra ansvarsförhållandena samt utveckla verkningsfulla rutiner och åtgärder. Skövde ska vara framkomligt vid kommande påhälsningar av Kung Bore.

LÄNKAR:

Ordförandeinitiativ Bygglovsnämnden i Skövde – 28 mars 2019
Snöröjningen ska ses över – Skövde City News 30 mars 2019

2 Replies to “Ordning och reda i snöröjningen i Skövde”

  1. andersg skriver:

    Hej! Jag förstår din synpunkt fullt ut. För några år sedan ägde jag själv hus och förde om mornarna kampen mot snön för att “göra min plikt” och hålla trottoaren utanför huset framkomlig. Min förhoppning och ambition är att ansvarsförhållandena ska bli tydligare uttryckta än vad som nu är fallet. Av snöröjningskartan framgår var snöupplag får ske på trottoar. I övrigt ska det ju inte förekomma.

    Bygglovsnämnden (som är tillika trafiknämnd) har nu bett Kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att se över, uppdatera och komplettera de styrande dokumenten. Jag ska ha din synpunkt i åtanke när jag så småningom får tillfälle att studera de uppdaterade dokumenten.

  2. Jonny Walthereson skriver:

    Hej Anders , jag skulle vilja att du i samband med genomgången även klargör vad mitt ansvar som fastighetsägare är, på vissa ställen i Skövde så används trottoarer som snöupplag=dom behöver inte fastighetsägaren skotta ,men övriga ställen ska fastighetsägaren hålla trottoaren ren från snö,detta är för mig inga problem om nu inte traktorn som skottar utanför min villa FLYTTAR all snö från vägen till min trottoar och sen ska jag skotta bort den??? jag får ju på detta sätt i princip skotta hela VÄGEN eftersom traktorn lägger all snö på trottoaren.Jag vill ha en förtydligande att om trottoaren INTE är snöupplag så FÅR INTE den som snöröjer vägen ploga upp snön på trottoaren,utan då ska snön skottas ut på lämpligt grönområde eller liknande.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen