Ordningen är återställd

Blogginlägg

Idag avslutade Moderaterna sin arbetsstämma i Örebro. Jag har följt den på avstånd här hemifrån. Flera viktiga och efterlängtade beslut har fattats. Mest uppmärksammat är kanske den tydliga utvecklingen av migrationspolitiken, som är nödvändig mot bakgrund av att den rådande är otillräcklig och får allvarliga konsekvenser.

Men förändringarna är flera och förnyelsen är större än så. Partiets reformgrupper har under ungefär ett års tid analyserat sitiationen på olika områden och utvecklat förslag på hur problem ska angripas och lösas. Politiken har en tydlig ideologisk utgångspunkt i det liberalkonservativa idéarv som är Moderaternas. Jag känner igen mig, jag känner mig hemma och jag trivs.

Försvaret är från och med idag en högt prioriterad fråga för Moderaterna. Senast inom en tioårsperiod ska anslagen ha fördubblats och motsvara 2 procent av BNP. Det gör mig särskilt glad, eftersom jag har under flera års tid arbetat för att partiet ska återta en både seriös och ambitiös hållning i frågan om vårt lands säkerhet. När företrädare för vårt parti för några år sedan trodde att den eviga freden var vunnen och menade att tillvaron var tryggare än någonsin, hävdade jag motsatsen. Jag skrev och drev ett antal motioner med förslag som skulle bidra till att vässa försvarspolitiken. Bland annat föreslog jag 2015 att tvåprocentsambitionen skulle vara Moderaternas.

Jag hade rätt då och jag fick rätt idag. Nu ser jag fram emot att frimodigt och reservationslöst få diskutera de viktiga försvars- och säkerhetsfrågorna med meningsmotståndare i andra partier. Och jag kan göra det med mycket större trovärdighet än många andra.

Med stämman i Örebro signalerar Moderaterna ansvarstagande, tydlighet och ideologisk skärpa. Det är efterlängtat i ett parti som efter förlustvalet har uppträtt vilset och avvaktande. Jag tror stenhårt på den politik som arbetstämman slog fast. Jag är imponerad över hur Ulf Kristersson och hans lag på mycket kort tid har ingjutit hopp och mod i det ledande oppositionspartiet. Och jag känner stark förhoppning om att den energi, som jag upplever ha präglat stämman, ska bära partiet mot betryggande höjder i opinionen. Efter en tid av förvirring och motsättningar är nu ordningen återställd och Moderaterna att räkna med.

Tappade uppkopplingen