Oseriös ranking

Blogginlägg

Idag refererar SLA till en av Lärarförbundet utförd ranking av Sveriges musik- och kulturskolor. Dessa skolor är alltså den frivilliga verksamhet som syftar till att ge främst barn och unga möjlighet att utvecklas inom bland annat musik, sång och dans. Det är såklart en viktig och angelägen verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla unga människor och ge dem en meningsfull fritidssysselsättning. På samma sätt som den fritidsverksamhet som många idrottsföreningar bedriver för att utveckla främst barn och unga inom olika idrotter och sporter. Att det just är kulturverksamheten som Lärarförbundet rankar beror på att fackförbundets medlemmar återfinns som anställda där. Det gör de ju inte inom till exempel idrottsrörelsen.

Lärarförbundet är en intresseorganisation. Således syftar rankingen, fullt naturligt, till att rikta uppmärksamheten mot sådant som det ligger i fackförbundets intresse att lyfta fram. Musik- och kulturpedagogerna med anställning i kommunala musik- och kulturskolor har ett intresse av att kommunerna avsätter skattemedel för verksamheten. Således är det resursförbrukningen som fackförbundet lyfter fram. Kvalitetsaspekten, det vill säga vad man får för skattepengarna, bekymrar inte Lärarförbundet alls.

Därmed säger enkäten ingenting om vilket utbud som Ragunda, “Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun”, tillhandahåller (en snabb titt på Ragunda kommuns hemsida säger dock att det inte är överväldigande brett). Den säger ingenting om hur nöjda elever och föräldrar är med verksamheten. Den berättar ingenting om vilken kompetens och utbildningsnivå som pedagogerna i verksamheterna besitter. Den ger inte någon fingervisning om hur deltagarna i musikskolan utvecklas musikaliskt.

Jag vill förtydliga att jag med detta inte är det minsta kritisk mot jämtländska Ragunda (som jag för övrigt besökte under min tid som bosatt i Sollefteå) eller dess kultur- och musikskola. Det är förhoppningsvis och säkert en värdefull verksamhet som där bedrivs. Det jag är kritisk mot är rankingen och med vilka kriterier den har utförts. Det är helt enkelt mycket oseriöst att endast premiera höga offentliga kostnader, utan att alls betrakta hur de används.

LÄNK:

Skövde kommun får låg ranking – SLA 10 juni 2016
Lärarförbundet: Sveriges bästa kultur- och musikskolekommun – kriterier och ranking

 

Tappade uppkopplingen