Osmaklig användning av förintelsen som tillhygge

Blogginlägg

Förintelsen, det industriellt genomförda folkmordet på judar i Europa, är ett av de allra mörkaste och hemskaste kapitlen i mänsklighetens historia.

Att obetänksamt och lättvindigt använda denna ohyggliga tragedi som politiskt tillhygge i vår tids inrikespolitiska debatt är vedervärdigt osmakligt. Det är att trivialisera den terror som människor några generationer före oss tvangs att genomgå. En terror som medförde ett enormt lidande och döden för ett obegripligt stort antal människor.

Att använda förintelsen som referens för att misstänkliggöra sin politiska motståndare är inte bara djupt osmakligt. Sådana ansvarslösa och omdömeslösa tilltag skadar och infekterar också vår demokrati. Det förgiftar det politiska samtalet, hetsar polariseringen och späder på misstron i vårt samhälle.

Det gör mig ont att konstatera att det dåliga omdömet inte kan avgränsas till diverse agitatorer på Twitter. Även vårt lands statsminister lånar ut sig för denna destruktiva agenda. Det är tarvligt, ovärdigt och mycket klandervärt. Detta agerande havererar förutsättningarna för ett meningsfullt politiskt samtal. Det raserar i förlängningen tilltron till vår representativa demokrati. När den politiska ledningen föredrar att högljutt och aggressivt etikettera och misstänkliggöra sin politiska motståndare, istället för att ta sig an, hantera och lösa samhällsproblemen, tappar människor tillit och förtroende för vårt demokratiska systems förmåga att hantera just problemen.

I vårt lilla land land har vi förr om åren gjort dygd av nödvändigheten i att söka samförstånd och kompromisser i viktiga frågor. Det har varit framgångsrikt tidigare. Men högen av ohanterade, viktiga frågor har under senare år emellertid växt sig oroväckande stor.

De kommer inte att närma sig en lösning genom de ansvariga politikernas ihåliga klandrande av sina motståndare. Med olösta problem växer missnöjet. Klyftan mellan väljare och valda ökar. Det gör, som ett brev på posten, också polariseringen i vårt samhälle.

En julklapp för oss alla att stila bedja om vore ett mer anständigt debattklimat i vårt land. Ett politiskt samtal där vi sätter samhällsproblemen i centrum och där de politiska företrädarna när en uppriktig ambition att först se dem och sedan lösa dem. Detta med förståelse för olika politiska partiers och företrädares olika utgångspunkter och övertygelser. Med respekt för demokratins och parlamentarismens grundläggande spelregler. Men utan oanständig och omdömeslös demonisering av motståndaren.

LÄNKAR:

Fried bekräftar M-ledarens bild av samtal om SD – Omni 21 december 2019
Löfvén till Kristersson: “Bottenlöst omoraliskt” – Expressen 08 december 2019

Tappade uppkopplingen