Lagstifta mot mördarsekten. Nu!

Aldrig mer får Sverige utmärka sig som ledande exportör av terrorister, våldsverkare, mördare och bödelshantlangare. Det är hög tid att gå från förvirrade ord till distinkt handling och införa lagar som hindrar medborgare från att delta i och stödja ligor som hatar och hotar mänskligt liv och vår civilisation. Och som hårt straffar dem som ändå gör det. 

Altaner löser inte bostadskrisen

I den skriande bostadsbristens Sverige tar nu den rödgröna regeringen ett initiativ. Det ska inte längre vara bygglovspliktigt att uppföra altaner. Detta är förvisso inte fel. Plan- och bygglagen är i nuläget alltför komplicerad, detaljerad och begränsande. Ett skippat lovtvång ökar fastighetsägarnas frihet och ändringar som underlättar, påskyndar och sänker kostnader för byggnation är, som […]

Bekämpningen av terrorismen kan inte vänta längre

Det kommer att bli svårt att lagföra individer för de vidriga brott som har begåtts i bl Syrien. Vi ska inte göra det ännu svårare genom att i Sverige tillämpa lagar som inte håller måttet och som inte är ändamålsenliga. Det är egentligen redan för sent att ändra på det. Låt det, för kommande generationers, mänsklighetens och anständighetens skull, inte dröja ytterligare.