Personrösterna i Skövde färdigräknade

Blogginlägg

Då är också personrösterna i Skövde färdigräknade. För Moderaternas del innebär inte denna räkning någon förändring av kommunfullmäktigegruppens sammansättning utifrån valsedelns ordning. Det är en bekräftelse av att vårt lag både fungerar och uppskattas av Skövdes M-väljare.

Även om det inte har någon praktisk betydelse är jag lite stolt över att ha fått kryss i tillräcklig grad för att kunna titulera mig personvald i ännu en period. Till de 536 Skövdebor som med ett kryss markerat sitt förtroende för min person säger jag varmt tack! Dessa kryss motsvarar 5,97 % av partiets röster och spärren för att bli personvald ligger på 5 %.

Tre andra reflektioner kring personrösterna:
1. Katarina Jonsson har samlat de flesta av M-väljarnas kryss. Det är naturligt, rättvist och förväntat. Katarina är en utomordentlig och uppskattad politisk ledare för kommunen, för Alliansen och för Moderaterna. Det är en styrka för oss alla att ha en ledare som står trygg och stark, är väl eteblerad och komplett oifrågsatt. Det medför att vi kan bedriva de politiska arbetet i kommunen med både tempo och stadga.

2. John Khalaf är den tredje mest kryssade moderaten i Skövde. I de tre Rydsdistrikten är han till och med den mest kryssade. Det är en imponerande prestation! John är en mycket engagerad och kapabel person som har gjort och gör en mycket värdefull insats för att vinna förtroende för Moderaterna i allmänhet och i synnerhet i dessa tre valdistrikt.

3. Anna Ljungberg gör sitt första val och går i mål som den fjärde mest kryssade moderaten. Anna är en uppskattad person med många försänkningar i lokalsamhället. Hon har i valrörelsen genomgått ett riktigt elddop och har fått utstå återkommande och tuffa angrepp på insändarsidorna. Hon har ridit ut stormen på bästa sätt. Det har uppskattats av väljarna som har belönat henne med sit förtroende.

Individuella prestationer till trots är det ju det samlade lagspelet som avgör om det blir fram- eller motgång. Jag menar att Moderaterna i Skövde har gjort ett mycket bra val. Vi har inte tappat, trots att partiets rikstrend har varit vikande och Skövde traditionellt brukar följa det nationella valresultatet. Den lokala valrörelsen i Skövde har denna gång också varit osedvanligt hård och stundom rentav skruvad.

Vi har stått pall för motståndarens tvivelaktiga påståenden om vår politik. Vi har lyckats bevisa att byggnationen av en liftanordning på Billingen inte äventyrar välfärden i Skövde. Vi har stått pall för diverse tarvliga personangrepp riktade mot våra företrädare. Vi har ridit ut en långvarig insändarkanonad med Moderaterna som ensam måltavla i lokaltidningens spalter.

Resultatet är givetvis en lättnad och en glädje. Vi är tacksamma över att många invånare har visat tilltro till våra idéer och ambitioner för Skövde. Vi är ödmjukt stolta över att väljarna har visat förtroende för vår förmåga att styra vår kommun.

LÄNK:

Personröster i kommunvalet i Skövde 2018 – Valmyndigheten

Tappade uppkopplingen