Positiva signaler från försvarsberedningen

Blogginlägg

Det är viktigt och värdefullt att det förefaller gå att få bred politisk anslutning bakom idén att rusta upp, bredda och vässa Sveriges försvar. Det är hög tid för det, efter att säkerhetsläget löpande har försämras markant i över ett decennium.

Ökningen förefaller innebära att anslagen ska räknas upp från nuvarande 54 till 84 miljarder kr år 2025. Sossarna knorrar om finansieringen och förväntas lämna reservation om denna inte helt oväsentliga del. Budskapet lär vara att satsningen på försvaret är oförenligt med sänkningen av några skatter som Januariöverenskommelsen förband regeringen att utföra (och utreda).

Lite perspektiv: Om överenskommelsen fullföljs och försvarsutgifterna 2025 når den tänkta nivån, innebär det att anslaget ligger på ca 1,55 % av BNP. Det är markant under de 2 % som är Natos rekommendation till medlemsländerna. Sverige står utanför försvarssamarbetet och saknar försvarsgarantier. Därmed borde vårt land, för att förmå upprätthålla ett existensförsvar med tillräcklig förmågebredd och -spets, avstå en större andel för försvarsansträngningarna. Vid det kalla krigets slut 1989/90 motsvarade Sveriges försvarsutgifter 2,5 % av BNP. Ytterligare tio år tidigare 3,1 %.

Det är således långt ifrån några historiskt höga nivåer som riksdagsledamöterna i försvarsberedningen har skakat tass om. Sverige har klarat högre försvarsutgifter tidigare och måste kunna göra det igen. Därför att det helt enkelt är nödvändigt. Det nuvarande militära försvaret är i grunden designat för expeditionära insatser utomlands. Inte för att med uthållighet försvara Sverige. Det civila försvarets förmåga att motstå en krigssituation är i allt väsentligt avvecklad.

Några snabba och enkla tips till S-MP-regeringen är att slopa tokiga satsningar på familjevecka och strypa de huvudlösa subventionerna för bostadsbyggande. Bara där ligger flera miljarder som istället kan användas för en av statens kärnuppgifter. Vidare bör skatten på arbete fortsätta att sänkas för att stimulera ökningen av antalet arbetade timmar. Det är arbete som betalar den offentliga verksamheten, inklusive försvaret. Slutligen måste migrationskostnaderna minska. Integrationen måste förbättras så att nyanlända snabbare och i högre grad svarar för den egna försörjningen.

Med reservation för att SVT:s nyhet ännu inte är bekräftad är jag beredd att göra försiktig honnör för försvarsberedningens ledamöter. De tycks ha tagit steg i rätt riktning för att höja den svenska försvarsförmågan, även om jag givetvis hade önskat att steglängden var större. Bra av Moderaterna och övriga borgerliga partier att hålla fast vid strävan mot 2 %-ambitionen och denna gång inte nöja sig med nålpengar som steg på vägen. Bra av Socialdemokraterna (vars Björn von Sydow, ordförande i beredningen, är en man jag känner respekt för) att avstå från att haverera beredningen, trots att denna tycks ha kommit till slutsatser som inte överensstämmer med finansdepartementets glädjekalkyler.

LÄNK:

SVT erfar: S går med på miljardökning till försvaret – SVT Nyheter 24 april 2019

Tappade uppkopplingen