Positivt med RUTad läxhjälp

I dagens tryckta version tar debatten om RUT-avdrag för läxhjälp ett nytt varv. Tidningen berättar att ett läxhjälpsföretag är på väg att etablera sig i Skövde. I en intilliggande artikel får jag och Johan Ask (S) kommentera hur vi ser på fenomenet RUT-avdrag för läxhjälp. Jag är positiv och Ask är negativ.

Som jag ser det är denna RUT-debatt tämligen proportionslös och överdriven. Av dess skruvade övertoner kan man få uppfattningen att det främst är genom läxor, inte genom deltagande i lärarledda lektioner, som våra barn ska lära sig något. Så är det ju nu inte. Forskningen visar att läxorna har en måttlig effekt för lärandet. Deras syfte är primärt att befästa kunskap samt att öva barn i studieteknik. Det är i sig mycket viktigt. Men det är alltså inte så att läxläsningen på något vis övertrumfar lärare och undervisning i vikt och värde för lärandet.

RUT-avdrag för hushållsnära tjänster infördes av den borgerliga regeringen efter tillträdet 2006. Motiven var flera. En omfattande svart, obeskattad marknad skulle göras vit. Människor, som arbetar i den, skulle få sin arbeten erkända och få rätt till försäkringar och pensioner. En nedtryckt tjänstemarknad skulle frigöras, möta ett uppdämt behov och skapa fler arbeten. Människor med vanliga inkomster skulle få råd och möjlighet att köpa tjänster för att underlätta sin vardag och få tiden att räcka till.

Sossarna och vänstern har i varierande tonläge buat och skränat. Men reformen har visat sig vara framgångsrik! Antalet serviceföretag har ökat och jobben inom sektorn har blivit fler. 2010 användes 4,5 % av svenskarna RUT-avdraget för att köpa tjänster. Enligt SCB är det äldre kvinnor och  barnfamiljer som använder avdraget mest för att underlätta sin vardag.

Ask och Green må fortsätta att lokalt bua åt RUT i allmänhet och läxhjälp i synnerhet. Men var Socialdemokraterna som parti står i frågan är inte alls så klart och tydligt. Först var man emot RUT. Sedan skulle avdraget vara kvar men halveras. Nyligen meddelade Magdalena Andersson, sossarnas ekonomisk-politiske talesperson, i Ekots lördagsintervju att RUT ska vara kvar även efter en eventuell vänsterseger i valen 2014. Kommer hon då skrota RUT för läxhjälp? Ja, men bara för gymnasieelever! Att föräldrar till elever i grundskolan köper läxhjälp har i alla fall sossarnas skuggfinansminister inga problem med.

Riksdagen har nu även godkänt läxhjälp för RUT-avdrag. Tidigare har barnpassning varit avdragsgillt. Nog kan läxläsning anses vara en fullt naturlig sysselsättning vid barnpassning? Jag tycker det. Är det okej att en pressad småbarnsförälder köper någon timmes städhjälp för att frigöra sin tid åt sina barn och deras läxläsning? Ja, det tycker jag och numera även sossarna. Kan det då samtidigt anses vara alldeles förkastligt att samma förälder istället köper någon timmes läxhjälp åt sina barn? Nej, det tycker jag inte!

Många av oss lever pressade liv med högt tempo och ont om egen tid. Jag är inte själv spekulant på läxhjälpstjänster, utan försöker själv hinna med att läsa läxor med mina barn. Men ofta är det farmor och farfar som gladeligen tar sig an den sysslan, vilket så klart är enormt värdefullt för både barnen och mig. Vi har alla olika förutsättningar som föräldrar och det finns därför många olika sätt att utöva sitt föräldraansvar på. Jag tänker inte sätta mig till doms och säga vad som är rätt eller fel, bättre eller sämre. Jag tycker det är bra att en förälder kan hjälpa sitt barn med läxläsningen på detta sätt och jag hoppas också att det leder till att unga människor och studenter kan få sina första anställningar. Men jag tror inte att det kommer att bli någon större rusning efter tjänsterna.

LÄNKAR:

Skövde Nyheter 13 DEC 12
Blogg: Frivillig kraft 28 NOV 12
Blogg: Det dunkelt sagda 13 NOV 12
Blogg: Nej till läxförbud

Tappade uppkopplingen