Presentation av nattskjutsar

I måndagens kommunfullmäktige hade jag att föredra kommunstyrelsens förslag om nattskjutsar. Det innebär att Skövde kommun från och med den 1 oktober åtar sig skolskjuts för barn som av omsorgsskäl vistas på annan plats än hemmet.

Grunden är en S-motion. Denna utgick smalspårigt bara från barn i den kommunala, nattöppna barnomsorgen. Alliansen har bidragit till att se alla barn och föräldrar. Alltså även den som ser till att ordna sin nattliga barnomsorg utan inblandning från kommunen. För mig handlar det om en åtgärd för att ytterligare underlätta för människor att arbeta och upprätthålla sin försörjning.

I den s k kollektivtrafikberedningen har sedan majoritet och opposition kommit överens. Kommunpolitik när den är som bäst.

 

LÄNKAR:

Se hela sändningen från fullmäktige.
Kommunfullmäktiges handlingar.

Tappade uppkopplingen