I radion om prioritering

Idag har jag i Sveriges Radio Skaraborg diskuterat den föreslagna avvecklingen av de till upplevelsecentrat Balthazar anknutna verksamheterna Naturskolan och English house. Mina samtalspartner i radiodiskussionen var Paula Bäckman, som är verksamhetschef vid Balthazar, och John Downey, som är English house.

Bakgrunden är att skolnämnden, på grund av att konjunkturerna sjunker och skatteintäkterna planar ut, måste spara pengar. Kortfattat menar Alliansen i skolnämnden att det är den lagstadgade verksamheten som ska prioriteras. Vi prioriterar lärartjänsterna och gör vad vi kan för att freda utrymmet för dessa. Vi ser också att det är den vägen som bär framåt. Alliansregeringen har genomfört omfattande reformer för att utveckla läraryrket. Legitimationskrav har införts, nya lektorstjänster är under införande och kravet på stärkta samband mellan skola och forskning ökar. Jag och Alliansen menar att detta är rätt och riktigt. Men vi klarar inte av att bejaka och medvetet följa denna utveckling, utan att göra några som helst förändringar i vår organisation.

Det är alltså inte fråga endast om en kortsiktig besparing. Det handlar om vägval och strategi.

LÄNKAR:

SR Skaraborg (27 NOV 12)
Kärnverksamheten prioriteras (19 NOV 12)

Tappade uppkopplingen