Prisad entreprenörskap

Blogginlägg

Idag har jag, tillsammans med utbildningsnämndens ordförande Sara Blomqvist, haft äran och nöjet att överlämna Arne Lorentzons stipendium för entreprenörskap i skolan. Arne Lorentzon är en välkänd Skövdeprofil och företagare. Årligen skänker han en ordentlig slant för att uppmärksamma och belöna elever och lärare, som utvecklat företagsamheten i skolan. Det är vi mycket tacksamma för!

Företagsamhet är väldigt viktigt. Det är företagsamma människor som driver samhälle och utveckling framåt. Det är våra företagare som med sitt risktagande och arbete lägger grunden för jobb och tillväxt och därmed hela vårt svenska välstånd. Den svenska skolan ska därför stimulera entreprenörskap och bidra till att utveckla elevernas kreativitet, initiativkraft och självförtroende. Så sker i Skövde, där kommunen sedan några år också arbetar för att stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv.

Tack vare Arnes stipendium kan vi alltså årligen belöna medarbetare och elever, som lyckats särskilt väl på detta viktiga område. Genom att uppmärksamma framgångsrika människor och insatser inspirerar vi också andra. Detta är viktigt och värdefullt.

Mottagarna och motiven för de olika stipendierna presenteras alldeles utmärkt av Skövde Nyheter. Jag är glad och tacksam för att våra lokala blad ger uppmärksamhet åt detta fina och viktiga pris, samt de förtjänta mottagarna av det.

LÄNKAR:

Här är framtidens företagare – Skövde nyheter 04 juni 2014
Tre delar på 40 000 kronor – SLA 04 juni 2014

Tappade uppkopplingen