Prisvärt arbete

Idag hade jag, som skolnämndens ordförande, det angenäma hedersuppdraget att i Skövde stadshus dela ut nämndens kvalitetspris till duktiga medarbetare och välförtjänta mottagare. I mitt korta tal före själva prisutdelningen, sa jag ungefär så här (det blir ju aldrig riktigt som man tänkt sig):

Jag är mycket glad att som ordförande i skolnämnden idag ha förmånen att få dela ut nämndens kvalitetspris till välförtjänta mottagare.

Det är ett viktigt pris. För det är ett pris som bidrar till att uppmärksamma och uppskatta medarbetare som både tänkt och gjort nytt, som utvecklat metoder för att fånga och utveckla barns och elevers intresse och nyfikenhet, som satt kunskaper i både begripliga och stimulerande sammanhang och som har utvecklat arbetet med värderingar, trygghet och studiero.

Det är alla värdefulla insatser, som jag tror inspirerar och entusiasmerar inte bara de berörda barnen och eleverna, utan också medarbetare och kollegor.

Ni är alla välförtjänta mottagare av Kvalitetspriset. Var stolta! För vi är väldigt stolta över Er!”

 

LÄNK:

Skövde Nyheter: Kvalitetspris till Skövdes skolor

Tappade uppkopplingen