Projektrapport

Blogginlägg

Idag presenterade jag och Anna Bergman rapporten från Moderaternas i Skövde projekt “Verklighetens skola”. Under våren besökte 20-talet förtroendevalda moderater ett antal för- och grundskolor i Skövde för att föra samtal med personal och elever. Vi mötte de anställda på deras – och vår – fritid och vi gjorde det utan närvaro av rektorer och förskolechefer. Vi har inte heller haft en på förhand given agenda. Vi har låtit samtalet vara fritt.

Det har gjort att vi har fått mycket och brokigt material att bearbeta. Det har blivit knepigare och mer arbetsamt att bearbeta, men samtidigt kanske mer värdefullt, eftersom det mer utgår från människornas upplevelser än våra egna uppfattningar.

Vi betonar i rapporten att denna inte är heltäckande. Vi har pratat om allt mellan himmel och jord. En del saker rör sådant som inte ens är politikens sak att förhålla sig till och besluta om, utan professionens. Till sist har vi gjort ett urval och utgått från sådana områden som vi kommit att prata om på flera ställen.

Jag har som projektledare ansvarat för projektet tillsammans med Anna Bergman, Åsa Wackelin, Marcus Nohlberg och Magnus Hammar. Våra förtroendevalda har ställt upp på ett fint sätt och verkligen engagerat sig i projektet. Jag är nöjd! Dock når vi inte mållinjen med detta. Nu väntar återbesök och dessutom ska de enheter, som vi inte mäktade med att besöka före sommaren, få påhälsning under hösten. Vid årsskiftet avslutar vi detta projekt och går vidare med att istället studera äldreomsorgen i kommunen. Det projektet kommer jag dock inte att hålla i taktpinnen för.

Läs rapporten Verklighetens skola

Tappade uppkopplingen