Pynta polisen för kalaset

Blogginlägg

Läser i morgonens lokala blad om en liten träta mellan Skövde kommun, eller rättare sagt dess destinationsbolag Next Skövde, och Polisen. Bolagets ordförande Conny Brännberg (Kd) ogillar att Polisen fakturerar bolaget för sina tjänster med ordningens upprätthållande i samband med den nyligen genomförda Matfestivalen.

Polisen har full rätt att fakturera arrangörerna för dylika arrangemang. Det framgår av ordningslagen och har fastställts genom domar i förvaltnings- och kammarrätter. Frågan är då om det är rimligt och rätt?

Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är rimligt och rätt att arrangörer av diverse publika arrangemang, event och matcher står för delar av de kostnader det medför att upprätthålla ordning och reda. För annars är det rimligtvis något annat som för stryka på foten i Polisens budget och arbete. Jag tycker det är orimligt att den vardagliga närvaron, med patrullerande poliser på gatan, ska minskas till förmån för extravaganta insatser som övervakning av stadskalas. På samma sätt tycker jag att det är fullt rimligt att fotbollslag är med och betalar kostnaderna för den enorma polisinsats som en s k högriskmatch i fotboll idag genererar.

Sedan förstår jag att Conny – för skövdebornas bästa – försöker bli kvitt notan. Det är hedervärt. Men med handen på hjärtat tycker jag att han gör rätt i att pynta den utan krus.

Etiketter

Tappade uppkopplingen