Rädda försvaret i Sverige och Skövde

Blogginlägg

I dag presenterade Moderaterna en mycket läsvärd rapport om vilken effekt de rödgrönas politik har på Sveriges försvar (länk till rapporten). Sedan tidigare är det känt att vänsterpartierna vill minska försvarsanslagen med två miljarder kronor årligen. I Moderaternas rapport redovisas vilka kostnadsökningar som den höjda kilometerskatten och den höjda arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år skulle ha på försvarsekonomin; fyra miljarder kronor. Försvaret skulle med en rödgrön regering inalles tvingas till besparingar om ofattbara sex miljarder kronor per år!

Vilka effekter detta skulle få för svensk försvarsförmåga och -organisation är enkelt att räkna ut; Förbandsnedläggningar, uppsägningar, minskad internationell närvaro, begränsning i övningsverksamhet och anskaffningsstopp av modern utrustning och materiel.

Skaraborg och Skövde är numera det svenska försvarets tyngdpunkt med sina förband och skolor. Om Mona Sahlin skulle bilda regering skulle situationen drastiskt förändras till det sämre. Flera förband skulle avvecklas. Jag har tidigare skrivit i SLA om vilka effekter Socialdemokraternas politik skulle ha på försvaret och Skövde. Jag har fått stå oemotsagd.

Nu är det dags att vänstern ger besked i försvarsfrågan till Skövdes väljare! Därför skriver riksdagsledamoten Cecilia Widegren, kommunalrådet Tord Gustafsson och jag ett öppet brev till Åke Jönsson (S) och frågar om han anser att Skövdes militära förband ska offras för den rödgröna vänsterpolitiken (nedan). Höstens val handlar om att rädda försvaret i Sverige och Skövde!

Öppet brev till Åke Jönsson (S), Skövde

Till Åke Jönsson,
oppositionsråd, Skövde

Hej Åke,

Vi är övertygade om att du precis som vi är mån om att Sverige ska ha ett fungerande, modernt och kvalitativt försvar. Alliansregeringen har effektiviserat Försvarsmakten och sett till att det är ordning och reda i försvarets ekonomi. Omläggningen från ett pliktförsvar till ett med frivilliga anställningar har precis kommit igång och tusentals personer kommer att behöva anställas över hela landet. Det nya försvaret kommer att innebära många viktiga arbetstillfällen framöver här i vår Skövde kommun, inte minst för unga killar och tjejer.

Tyvärr innebär den uppgörelse om försvaret som ditt parti gjort med de andra partierna i vänsteroppositionen ett stort hot. Tillsammans med de övriga vänsterpartierna har ni mörklagt att ni vill minska försvarets resurser med närmare 6 miljarder kronor. Följden blir stora förbandsnedläggningar, svarta hål i försvarets ekonomi och ett hot mot viktiga arbetstillfällen här i vårt Skövde samt tusentals andra jobb över hela Sverige.

Hur kan du och dina kollegor inom vänsteroppositionen gå till val på förslag som riskerar att något eller några av Skaraborgs förband läggs ner? Det är en ansvarslös politik som ställer såväl arbetstillfällen som kunskap och tillväxt i vår ort på spel.

Vi moderater tillsammans med övriga partier inom Alliansen vill rädda förbanden från S, V och MP:s oansvariga nedskärningar. Vi ser istället tydligt hur kommunledningarna på många olika garnisonsorter runtom i landet ser stora möjligheter med det nya försvar som vi utvecklat under mandatperioden. Det handlar om nya jobb och en utveckling som stärker kommunens konkurrenskraft. Något som sker nu även här.

Anställda inom försvaret kommer att behöva bostäder. Anhöriga som följer med vill ha jobb här. Deras barn behöver dagis och skolor. Det är nya, riktiga, viktiga jobb som ger Sverige ett försvar med mycket högre kvalitet och en starkt ökad försvarsförmåga. Det innebär också att en helt ny ungdomsarbetsmarknad skapas i Skövde med omnejd i en tid med hög ungdomsarbetslöshet.

Med mindre än två månader kvar till valet förtjänar invånarna i Skaraborg tydliga svar. Nu är det dags att du och dina kollegor i vänsterpartierna slutar mörklägga era besparingar och lämnar gemensamt besked till väljarna om era planerade försvarsnedläggningar.

Därför frågar vi dig Åke Jönsson (S), oppositionsråd i Skövde; Är Skövdes eller något av Skaraborgs förband något av de förband som ska stängas om ni skulle vinna valet den 19 september?


Tord Gustafsson (M)
kommunalråd, Skövde

Anders G Johansson (M)
kommunfullmäktigekandidat, Skövde

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot, Skaraborg

Etiketter

Tappade uppkopplingen