Rädda försvaret

Blogginlägg

Ikväll har jag snickrat skyltar och klistrat affischer till plakat. “Rädda försvaret – rösta moderat!” är budskapet. De ska användas vid några väl valda tillfällen i slutspurten av valrörelsen i garnisonsstaden Skövde.

För valet på söndag handlar ju bland annat om försvaret. Skillnaden mellan Alliansen och den rödgröna oppositionen är knivskarpt uppenbar och kan värderas till 22 miljarder kronor på en fyraårsperiod. Alliansen har bringat ordning och reda i försvarsekonomin. Underskott, svarta hål och nödbromsar i form av övnings-, anställnings- och investeringsstopp – som varit vardag under det långa socialdemokratiska maktinnehavet – är ett minne blott. Det råder balans mellan uppgifter och resurser. Det gamla värnpliktssystemet, som länge tjänat utmärkt väl men nu sedan länge passerat bäst-före-datum, har ersatts med ett yrkesförsvar. Dessutom har ett flerbefälssystem äntligen återinförts. Allt detta riskerar att raseras och ställas på ända efter den 19 september, om vänstern skulle vinna.

Jag tror inte att försvarsfrågan varit valfråga sedan begynnelsen av 80-talet, då kalla kriget och ubåtsjakter fanns i väljarnas medvetande. På den tiden ställdes Vänsterpartiet Kommunisterna utanför allt vad försvars- och säkerhetspolitik hette. Nu riskerar de att få stort inflytande över samma, centrala politikområde.

Jag är på samma gång både glad och frustrerad över att försvarsfrågan nu är valfråga. Glad därför att försvarsfrågan är en för mig mycket viktig och angelägen fråga. Frustrerad för att det råder så stor splittring i synen på en så för landet central och viktig fråga. Men nu är det som det är. Moderaterna kommer att kampanja för att vinna stöd för den nu förda försvarspolitiken. Lokalt slåss vi för att få förtroendet att utveckla Skövde till Sveriges bästa garnisonsort. Måtte vi lyckas!

Tappade uppkopplingen