Rädda Vänersjöfarten

Blogginlägg

Jag och Björn Thodenius (M), oppositionsråd i besökte idag hamnen i Otterbäcken och togs emot av Göran Lidström, VD i Vänerhamn, och driftschefen Maria Gustafsson.

Insjöfarten är en väsentlig del av svensk transportinfrastruktur och spelar en stor roll för många företags logistik. I Skaraborg sker transporter även till och från hamnen i Lidköping. Efter mycket om och men har staten beslutat att byta ut slussarna i Trollhättan, vars tekniska livslängd bedöms ta slut år 2030. De nya slussarna ska byggas i en ny led, så att trafiken kan upprätthållas under byggtiden. Allt frid och fröjd? Nej, för Trollhättans lokala sossar trilskas.

De lokala S-potentaterna motsätter sig att ytterligare mark ianspråktas och kräver att de nya slussarna istället ska byggas i befintlig led. Med en sådan lösning skulle sjöfarten tvingas stängas ned i 3-5 år och de företag, som är beroende av transporterna, tvingas att söka efter andra logistiklösningar.
Om det ens går. Det är nämligen ingen liten sak. Ett lastfartygs kapacitet motsvarar 100 järnvägsvagnar. Eller 133 lastbilar om man så vill. Om sjöfarten lagts i träda är det knappast troligt att den återuppstår. Den stora investering som slussarna utgör skulle då vara bortkastad.

Regeringen behöver agera och ta sina lokala S-partivänner i örat, markera att en ny slussled ska anläggas och tydligt visa att Vänersjöfarten har en fortsatt, långsiktig roll att spela i det nationella transportinfrastrukturen. Det är många svenska jobb som är beroende av det beskedet. Fortsatt passivitet duger inte.

Tappade uppkopplingen