Rakryggat av utbildningsnämnden

Blogginlägg

I afton rapporterar media (Skövde Nyheter och Radio Skaraborg) att utbildningsnämnden i Skövde har beslutat att bekräfta rektorns på Västerhöjdsgymnasiet beslut om att stänga av åtta elever efter deras uppträdande i samband med den tumultartade skolstarten i förra veckan. Jag tycker det är ett rakryggat och riktigt beslut av nämnden.

Händelserna på Västerhöjdsgymnasiet – min gamla skola – den 21 augusti är alldeles oacceptabla! Det går inte på något vis att nonchalera och släta över att elever stör lektioner, hotar yngre elever och vägrar att hörsamma polisens order. Att göra det vore att knyckla ihop allt vad respekt och värdegrund heter till en smutsig, skrynklig och ynklig tuss och förpassa denna till papperskorgen. Det vore att kapitulera och fullständigt ge upp idén om ordning, reda och trygghet i skolan. Det vore att svika andra, skötsamma elever och att faktiskt också utsätta dem för fara.

Under den första skoldagens första timmar visade några elever i årskurs tre prov på ett enormt dåligt omdöme, genom att inte underkasta sig de mest rimliga krav på uppförande och respekt mot andra människor. Situationen var akut. Rektor fattade därför beslut om omedelbar avstängning med stöd av Skollagen, 5 kap, § 17, där det står “Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. Om det kan antas att någon av förutsättningarna för avstängning […] är uppfyllda och beslutet är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får rektorn besluta om omedelbar avstängning”.

SLA, det dominerande, lokala bladet, har i veckan gått igång på att rektorn inte uppfyllde förvaltningslagens krav till punkt och pricka. Om jag förstår det rätt menar tidningen att rektorn, för att uppfylla kraven på fullkomlighet och oantastlighet, i den kaotiska situationen  skulle ha försett var och en av de avstängda eleverna med ett skriftligt beslut, en skriftlig motivering samt  en instruktion om hur eleven överklagar beslutet. Att detta skulle medföra förlängda handläggningstider inser var och en. Om rektor inte kan fatta beslut om omedelbara åtgärder, innebär det ju att skollagens krav på upprätthållande av trygghet och studiero omintetgörs. Här tycks två lagar krocka, tycker jag som lekman.

SLA har, tycker jag, intagit en väldigt märklig position i sin bevakning av och sina kommentarer om händelsen. Huvudspåret är att rektorn och utbildningsförvaltningen är “bad guys”, som gjort sig skyldiga till något slags justitiemord och allvarligt åsidosatt rättssäkerheten. Tesen odlas och närs på både ledar- och nyhetsplats. Chefredaktören jämför de avstängda eleverna med den arme Josef K:s bittra öde i Kafkas “Processen“. Att det i det verkliga fallet faktiskt inte handlar om bestraffning, utan om att upprätthålla trygghet och studiero, har tidningen missat alldeles.

Jag hoppas nu verkligen att någon av eleverna överklagar rektorns och nämndens beslut, så att vi får en domstols bedömning om vad som är rätt och fel i skolans hantering av ärendet. Jag är inte säker på att en civil domstol kommer till samma slutsats som SLA, men jag är å andra sidan ingen jurist. Oavsett vilket är det värdefull kunskap att luta sig mot i framtiden, om det nu skulle behövas. Min innerliga förhoppning är att att det inte ska göra det. Det är angeläget att elever, föräldrar och skola med gemensamma krafter en gång för alla sätter punkt för detta sorgliga kapitel i Västerhöjdsgymnasiets historia.

Tappade uppkopplingen