Rapport från M-stämman

Blogginlägg

 

 

 

Här kommer en liten rapport från Moderaternas partistämma:

Stämman har bifallit min motion om att verka för en generell förlängning av preskriptionstider för brott samt att verka för att påföljdspreskriptionen slopas.

Det tycker jag är bra så klart! Särskilt påföljdspreskriptionen tycker jag är både obegriplig och oanständig. Varför ska en dömd förbrytare slippa att avtjäna sitt rättmätiga straff, bara för att denne lyckas hålla sig undan rättvisan och de rättsvårdande myndigheterna?

Nu ser jag fram emot att Moderaterna i riksdagen tar initiativ till att avlägsna denna märkliga skevhet ur svensk lagstiftning.

Partistämman har fattat ytterligare ett antal kloka beslut som, om de blir verklighet, stärker rättsstaten och ger den förbättrade möjligheter att beivra brottslighet.

Ett av dessa tog jag, tillsammans med Skånemoderater, initiativ till och drev i det utskott som beredde frågor om lag och ordning på stämman. Det handlar om att utreda en sänkning av straffbarhetsåldern. Det är ett eskalerande problem att unga människor brottsdebuterar och utvecklar kriminella karriärer långt före de är straffmyndiga och än mindre är myndiga. Det är ett ökande problem att unga människor begår allvarliga brott. Det är bekymmersamt att de kriminella gängen som snor in unga, ostraffbara människor i sina destruktiva garn.

Med den nu gällande lagstiftningen har polisen att överlämna en ung förbrytare till föräldrar och socialtjänst. I flera fall är det otillräckligt. Flera unga gör förnyade brott. Men möter aldrig några sanktioner.

Med en sänkt straffbarhetsålder tillkommer ytterligare verktyg främst i form av så kallade ungdomspåföljder. Det behövs.

LÄNKAR:

Moderaternas partistämma 2019
Blogg: Snart partistämma – 11 oktober 2019

Tappade uppkopplingen