Rapport från partistämman

Blogginlägg

Då har jag tid för att skriva några rader om helgens partistämma i Örebro. En bra och uppryckande tillställning! Allt mellan himmel och jord debatterades och en hel del vettigt beslutades. Däribland ett nytt idéprogram och att Moderaterna inte längre som parti ska delta i kyrkliga val. Att dessutom Carl Bildt gjorde ett nytt succéframträdande med Mikael Wendts låt Fyra Bugg och en Cocacola, torde inte ha undgått någon. Nåväl, om detta har så många andra berättat. Jag ska istället kort redovisa hur det gick för mina motioner om förberedelser för militär styrketillväxt och återförande av aktiva förbandsmuseer till Försvarsmakten.

Jag var observatör på stämman, vilket innebär att inte får yttra sig och än mindre delta i besluten. Mina motioner fick därför försvaras av Johan Åsbrink och Ann-Sofie Alm. De gjorde det med den äran, även om stämman – som väntat – gick på partistyrelsens linje och besvarade den första och avslog den andra motionen. Trösterikt dock att ombuden från Västra Götaland röstade för bifall av båda!

Rörande motionen om styrketillväxt, menade försvarsministern att den besvarades, eftersom regeringen redan vidtar åtgärder i enlighet med motionens intentioner.  Sten Tolgfors påpekade att Sverige nu, för första gången på 15 år, ska börja med försvarsplanering. Han påpekade också att söktrycket till befattningar i Försvarsmakten är mycket högt och att det finns förbandsreserver avdelade. Han var mycket stolt över att NATO gett Sverige högt betyg för försvarsförmågan.

Gott så. Jag är stolt och imponerad över Tolgfors krafttag med det som vid regeringstillträdet var en organisation på dekis. Men jag tycker ändå att det är konstigt att man inte inom ramen för en försvarsplanering väver in tillväxtkonceptet. Det hade – till en i sammanhanget begränsad kostnad – givit ökad legitimitet och trovärdighet för transformeringen till insatsförsvaret, menar jag. Det är viktigt att Moderaterna har en tydlig och bärande idé för hur dagens försvarsmakt i en framtid medvetet kan ställas om för att möta en mer komplex och hotfull situation.

Någon debatt om museifrågan förekom inte alls. Detta beroende på en svår tidsbrist med förkortad tid för inlägg som följd och att det tidigt beslutades om streck i debatten. Eftersom partistämman debatterar alla ärenden inom ett utskottsområde samfällt, spände debatten över storheter från förändring av Nordiska rådet till militär styrketillväxt. Den i sammanhanget lilla frågan om militära museer fick således inte plats. Därmed avslogs den också mer eller mindre summariskt.

Jag ger inte upp, utan resonerar som så att det lilla är enklare att komma tillrätta med än de stora och komplexa frågorna. Därför kommer jag försöka arbeta vidare för att vinna förståelse för min syn på saken. För jag tycker att den är så väldigt rätt och viktig! Jag återkommer i frågan.

Tappade uppkopplingen