Rätt ska vara rätt om Garnisonsmuseet

Blogginlägg

Av en tillfällighet läser jag Skövde Nyheter av den 25 oktober. En artikel handlar om Garnisonsmuseets nedmontering i Skövde och framtida återuppståndelse på den gamla exercis- och mötesplatsen Axevalla hed. Förvåndad läser jag sedan kommunalrådet Leif Walterums (C) tjuvnyp på Moderaterna i en relaterad artikel.

Enligt SN säger Leif: “En del av Garnisonsmuseet skulle få utställningsyta på Stadsmuseet. Men i april revs beslutet upp med motiveringen att Moderaterna ville ha en museiutredning. Det är synd, som resultatet nu blev, vilket jag absolut beklagar, blev det en flytt helt och hållet.”

Bullshit, säger jag, och delger nedan min bild av skeendet i frågan. För rätt ska vara rätt.

Ärendet om Garnisonsmuseets lokaler kom upp på KSAU:s föredragningslista under våren 2011, dvs under den tid som Moderaterna inte hade ordförandeskapet, på grund av Katarina Jonssons sjukskrivning och frånvaro. Intentionen var att meddela Statens Försvarshistoriska Museer att Skövde inte har någon lokal att erbjuda. Moderaterna sprattlade emot, för den vid denna tidpunkt kända konsekvensen av detta var att samlingarna skulle lastas på pall och forslas till Armémuseum i Stockholm. Förvisso skulle Stadsmuseet avvara en begränsad yta som nödigt skulle återspegla garnisonens historia i Skövde. Torbjörn Bergman, som då företrädde Moderaterna i arbetsutskottet, yrkade att även dittills osynade lokalalternativ skulle utredas. Han röstades ned. Frågan skulle diskas av och avföras från agendan.

Så skedde emellertid ej. För därefter kopplade kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson ett annat och nytt grepp, inte bara om Garnisonsmuseets lokaler, utan om kommunens museer i sin helhet. Förslaget, som jag varit med att skriva fram, var att utreda möjligheten till att etablera ett samlat musei- och upplevelsecentra. Detta har sedan bakats in i en kulturutredning, som dras igång nästa år. Frågan har alltså lyfts från att vara ett akut lokalproblem, till att betraktas utifrån en helhet och i ett långsiktigt, strategiskt perspektiv. Om detta beslut i kommunstyrelsen var Alliansen iöverens. Det tycker jag är bra.

Under tiden har föreningen Garnisonsmusei vänner, i vilken jag själv är medlem, beslutat sig för att anskaffa lokaler i de gamla lägerhyddornas i Axvall. På så vis har föreningens eldsjälar, genom föredömlig handlingskraft och kreativitet, räddat samlingarna kvar i Skövdes närhet och på en plats som anknyter till åtminstone ett av regementenas (Skaraborgs regemente, P 4) arv och historia.

Men utvecklingen mot Axvallsalternativet var alltså inte känd när Leif slog klubban i bordet på kommunstyrelsens arbetsutskott våren 2011. Då var scenariot, förutom erbjudande om en liten yta på Stadsmuseet, istället packning, lastning och bortförsel av samlingarna för förvaring i mörka och oåtkomliga källarvalv vid Armémuseum i Stockholm. Därför ter sig citatet  i SN om “flytt helt och hållet” mycket märkligt!

Moderaternas förhoppning är att den axvallska diasporan inte ska bli en slutgiltig och permanent lösning. Ambitionen är att vi ska hitta metoder och lokaler för att bättre sammanväva stadens olika museer till en mer attraktiv helhet. Vi tycker, av flera skäl, att målet ska vara att det militära traditionsarvet bevaras, utvecklas och visas upp i sin helhet i Skövdes största garnisonsstad. Inte begränas till ett fåtal förskrämda kvadratmetrar i kommunens museum på Norrmalm.

Jag tycker också att staten borde dela denna insikt och bättre ta ansvar för museer med koppling till aktiva, militära förband. För i grunden är det naturligtvis inte en kommunal uppgift att finansiera militära museer. Men detta är en annan, förvisso nog så viktig, historia.

TIDIGARE INLÄGG

Försvaret behöver museerna (04 JUN 12)
Återför militära museer till försvaret (24 JAN 12)
Slutet på början (15 AUG 11)
Ett samlat grepp om Skövdes museer (18 JUL 11)
Levande museum om aktiva soldater (13 JUN 11)
Museifrågan lever (14 APR 11)
Garnisonsmusset – försvarets intresse (27 DEC 10)
Staten har ansvar för militära museer (16 MAJ 10)

Tappade uppkopplingen