Råttorna rör sig i mörkret

Blogginlägg

Råttorna rör sig i mörkret. Under natten till onsdagen trampade ljusskygga varelser runt i centrala Skövde och kletade fast sina dunkla budskap på olika fastigheter. Lokal media (SLA, SN och SR Skaraborg) rapporterar att stadshuset och sossarnas lokal “förseglades” på grund av den “svenskfientliga propaganda som sprids härifrån”. Motsvarande aktiviteter genomfördes tydligen samtidigt på andra håll i landet med “Svenskarnas parti” som avsändare.

Visst är det ynkligt beklämmande? Bittra män, som uppenbarligen inte känner större trygghet och stolthet över sina förvirrade åsikter, än att de måste uppträda dolt i skydd av mörkret. Bittra män, som i sitt förakt för andra tillåter sig att kränka både människor och egendom. Bittra män, som visar sitt förakt för det öppna samhället och dess demokratiska rörelser och institutioner, genom att “försegla” dem för deras åsikters skull.

Bittra män? Ja, så är det nog. Det förefaller nämligen vara just män som är engagerade i denna obehagliga rörelse. Jag har inte lyckats finna ett (1) kvinnonamn på organisationens hemsida, som för övrigt bär anonymitetens signum. Där förekommer knappt några namn på människor överhuvudtaget.

Jag ogillar starkt politiska extremer, oavsett om dessa bekänner sig till höger eller vänster. Jag ogillar hur dessa element går hand i hand med skadegörelse, kränkningar, hot och våld. Hur de sprider hat, osäkerhet och splittring. Jag upprörs också över hur dessa rörelser envisas med att kidnappa orden “Sverige”, “svenskarna” och vår svenska flagga för att använda dem i sin söndrande kamp. För det de står för är inget svenskt. Sverige har tvärtom alltid haft en öppen hållning mot andra länder och kulturer. Sverige står för sammanhållning, öppenhet, frihet och tolerans. Dessa värden ska inga ljusskygga råttor få gnaga sönder.

/Anders G

Tappade uppkopplingen