Rättsstatens förfall måste brytas

Sverige har det tredje lägsta antalet poliser per invånare i EU. Endast Finland och Danmark står personellt sämre rustade. Den svenska polisen lyser därför oftare och på flera platser med sin frånvaro. Den förmår inte alltid att rycka ut ens under pågående brott. Allt färre brott klaras också upp. Myndigheten har också sett sig tvungen att tydligt och offentligt deklarera att den pga kampen mot den grova brottsligheten, som av förståeliga skäl slukar stora resurser, prioriterar ner de så kallade mängdbrotten. Dessa är bland annat stöld, snatteri, skadegörelse, misshandel, trafikförseelser etc. Alltså den den sortens brott som står för en stor volym och som i hög utsträckning drabbar “vanliga människor”.

Att garantera medborgarnas säkerhet och att upprätthålla den allmänna ordningen i landet är statens mest fundamentala uppgift. Det är ett svek när staten ej förmår tillse att brott utreds, gärningsmän lagförs och brottsoffer ges upprättelse. I tysthet övervältras istället ansvar och kostnader på andra. Privatpersoner, företag och kommuner får bära en allt större kostnad för olika säkerhets- och trygghetsarrangemang. Säkerhetsbolagens omsättning ökar medan medborgarnas tilltro till de rättsvårdande myndigheterna minskar. Samhällskontraktet riskerar att erodera. Det är utomordentligt allvarligt.

Idag rapporterar Sveriges Radio just att allt fler kommuner hyr in väktare och ordningsvakter för att öka tryggheten för sina medborgare. Det är en tydlig indikation på rättsstatens begynnande förfall och en konsekvens av det skriande underskottet på poliser.

Situationen måste hanteras och utvecklingen vändas. Dessvärre står S-MP-regeringen handfallen och orkeslös även inför detta problem. Men det finns alternativ. Igår presenterade mitt parti, Moderaterna, sin budgetmotion. Denna innehåller en fullt finansierad satsning på Polisen, som till år 2020 ska förstärkas med ytterligare 2000 poliser samt ytterligare 1300 civilt anställda. Men om antalet poliser ska bli fler måste vi först bromsa flödet av poliser som säger upp sig. I Moderaternas skuggbudget återfinns därför, klokt nog, en riktad satsning på lönemedel för polisen. I genomsnitt räcker till en löneökning om 2000 kr per polis och månad.

Detta är riktigt bra, men det tycks dessvärre inte kunna bli verklighet förrän tidigast 2018, då jag innerligt hoppas att Moderaterna och Alliansen vinner valet och tar regeringsmakten. Tills dess förefaller regeringen Löfvén tillåtas sitta tryggt i orubbat bo. Därmed riskerar ytterligare poliser hinna säga upp sig, ännu färre brott klaras upp och allmänhetens tilltro till rättsstaten urholkas ytterligare. Det kommer således sannolikt att bli värre innan det kan bli bättre.

LÄNKAR:

Fler kommuner anlitar väktare – Sveriges Radio 06 oktober 2016
Plan för ett starkare Sverige – Moderaternas budgetmotion 2017

Rättstatens förfall måste brytas – SLA 20 oktober 2016

Tappade uppkopplingen