Reflektion

Blogginlägg

Då är jag slutligen i läge för reflektion av dagen. Det har – återigen – varit en lång dag och – återigen – varit en dag ägnad åt de politiska uppdragen. Jag har haft gemensamt arbetsutskott med skol- och utbildningsnämnderna. Jag har varit på ett alldeles för kort, men mycket trevligt och intressant lunchmöte med en pedagog, opponent och (för väldigt länge sedan) tidigare klasskamrat.

Därefter följde möte med skolnämnden i Skövde. Där beslutade vi om antagande av anbud av de s k “en-till-en-datorerna”. Positivt och viktigt! Vi satte också ner foten i två viktiga lokalfrågor. Nämnden begär nu att kommunstyrelsen tillför kulor för att bygga om del av Sörbacka i Värsås till förskola. Nämnden begär också att kommunstyrelsen tillför medel för att bygga en helt ny skola att ersätta den utdömda Billingskolan med. Viktiga beslut tagna i endräkt mellan majoritet och opposition.

Kvällen ägnades åt ett två och ett halvt timmar långt möte med de båda lärarfackens medlemmar. Facken stod som arrangör för det som skulle vara ett “framåtsyftande samtal” om skolan. Jag vet inte om det nu blev så där våldsamt framåtsyftande. Det handlade mest om nuet och mest om lärarna själva.  Gott nog. Flera vittnade om att det var första gången som de överhuvudtaget haft möjlighet att möta skolnämndens förtroendevalda. Det kändes som om flera hade ett uppdämt behov av att fråga, ifrågasätta, tycka, argumentera, gnälla och skälla.

Så här i efterhand inser jag att jag gick upp lite väl mycket i min nämndsordföranderoll. Jag missade nämligen alldeles att berätta om Moderaternas i Skövde stora dialogprojekt; Verklighetens skola. Det är ett projekt som jag är stolt över och tror mycket på. Därför ber jag den eventuelle läsaren av dessa rader att också göra ett besök på vår lilla kampanjsajt.

12 Replies to “Reflektion”

 1. Erik Andersson skriver:

  Hålla sig till sak var tydligen svårt. Det var inte tidningsartikeln jag ställde frågan till. Frågan gällde den nykläckte skolnämndsordförandens uttalande i tidningsartikeln. Sen är det ju möjligt att det är felciterat i tidningen.

  Och herr ordförandes svar är? (om vi utgår ifrån att citeringen var rätt)

 2. Anders G skriver:

  En så intellektuell och akademisk gigant som Andersson borde veta att närma sig en tidningsartikel med något källkritiska ögon.

  Jag är fullt införstådd i att en dator i sig inte leder till högre måluppfyllnad. Det är ett verktyg som måste användas begåvat och klokt för att ge resultat.

 3. Erik Andersson skriver:

  Skövde kommun ligger nu i täten! Grattis Skövde! Kommunen där man vet (men inte hur) att en-till-en ger högre måluppfyllelse.

  30-33 miljoner till vilken nytta? “En stor satsning för att få ordning på kunskapsnivån”

  Om det är kunskapsnivån som ska rättas till, i termer av ökad måluppfyllelse, bör pengarna läggas på annat. Men men…

  Hur menar du med “få ordning på”?

  Hur och på vilka grunder ska kunskapsnivån “fås ordning på” genom att använda en-till-en?

  Och ett helt koncept köper ni in av ett företag som “uppges ha en genomtänkt satsning”?????????

 4. Anders G skriver:

  Upphandlingen är inte slutförd och materialet är därmed inte offentligt. När det är det kan Du själv ta del av det genom handlingar på Skövde kommun.

 5. Erik Andersson skriver:

  Åh! Har det redan gått upp ett ljus 🙂

  Anders – min bedömning var att mötet var till för att lärarna skulle få sina röster hörda. Jag har redan deltagit och initierat diskussionen. Var jag står torde det väl inte råda någon tveksamhet om, antar jag. Jag var där för att lyssna – inget annat. Gillar ditt engagemang och ditt sätt att svara på frågorna – även om svaren i stor utsträckning hade mer att önska. Men det kommer väl.

  En-till-en: hur ligger det till?

  Note: Börjar det bli jobbigt med alla frågor och kommentarer – eller vad? Du är hjärtligt välkommen upp till mitt kontor på högskolan om du vill ha ett ord med mig ftf.

 6. Annelie Renström skriver:

  Tack för ditt svar, Anders! Då är vi i alla fall överens om att det var ett bra möte. Det var därför det var så tråkigt att läsa ord som gnäll och skäll i din blogg, även om jag givetvis också såg de andra orden.
  Mötet skulle vara framåtsyftande som du så riktigt skriver. Då tycker i alla fall jag att det är viktigt att ge en nulägesrapport, vilket var syftet med mitt första inlägg under kvällen. Och vem ska vara våra barns och ungdomars röster om inte de vuxna som tillbringar mest tid med dem – lärarna?!
  En dialog uppåt har länge saknats. Ni vill föra en dialog och det är vi lärare tacksamma över. Ni vill göra verksamhetsbesök och ni är välkomna. Så småningom hoppas jag att detta ska bli ett steg i rätt riktning så att vi åter får se och inte bara ha visioner om en skola i toppklass.

 7. Isabella Agder skriver:

  Utan att du ska se mig som en av de som gnällde på mötet i veckan så får jag hoppas att du verkligen lyssnade på vad lärarna hade att säga. Skövde har ju som vision att vara en skola av nationell toppklass och detta är ett mål som jag verkligen hoppas kan nås upp till, för det är definitivt ingen lärare som inte vill detta. Men som sagt var vi befinner oss i en verklighet som tyvärr inte många politiker kommer i kontakt med. Utan att vara sarkastisk så har jag tyvärr aldrig möt någon politker som har pratat med oss lärare enskilt eller besökt spontant våra klassrum. Därför tror jag att det är viktigt att ni dels gör detta samt skriver och formulerar bland annat utvecklinsplaner och konsekvensbeskrivningar m.m som Erik A skriver. Finns det inga sådana mål så komer inte heller Skövde att få en skola i nationell toppklass. Inte för att jag nu tänker prata i egen sak, men som du kanske vet så är vi åtminstående två lärare i grundskolan som har gått forskarutbildning inom lärarlyftet. Vi sitter inne med forskningskunskaper om skolan idag och de didaktiska frågorna vad, hur och varför har stötts och blötts i vårt arbete, utnyttja våra kompetenser som andra kommuner gör idag. Ta även tillvara på lärares kunskaper för på det sättet får man en bar skola!
  Isabella

 8. Anders G skriver:

  Så Erik A var på mötet? Det hade varit intressant att få ett ord med mannen som dagligen hänger på min blogg och tapetserar den med frågor. Varför gav Du Dig inte tillkänna? Är Du månne lite blyg?

 9. Erik Andersson skriver:

  Vad bra Anders G att allt kring en-till-en är tillgodosett… Då vet vi utgångspunkterna i de utvärderingar och uppföljningar som kommer att ske och mot detta kan vi sedan värdera utfallet av satsningen. Ser fram emot att följa detta projekt på nära håll. Väl investerade (och ständigt ivägtickande) pengar (var de nu kommer att tas ifrån och med vilka konsekvenser för övrig verksamhet) får vi hoppas. Hoppas att ni inte göra samma kardinalfel som många andra i detta avlånga land – vilket resulterar i X-antal bortkastade miljoner till ingen nytta mer än att främja marknadsideologiska och giriga privata utbildnings- och teknikföretag.

  Angående mötet: det var mest tycka från ett håll, ifrågasätta, argumentera, underbygga och fråga från ett annat. Vad anser du krävas för att få igång en KVALIFICERAD diskussion om skolan i denna kommun?

 10. Anders G skriver:

  Nej, Annelie. Jag sammanfattade min känsla av ett två och ett halvt timmar långt möte. Jag skrev också orden “fråga, ifrågasätta, tycka och argumentera”. Jag tycker för egen del att det var ett bra möte. Men det är min personliga uppfattning. Andra deltagare har givetvis andra upplevelser.

  Moderater i Skövde genomför, på sin fritid, under våren flera besök i olika skolor och förskolor för att samtala med anställda. Därutöver planerar vi att under tre lördagsförmiddagar i mars lyssna på människors uppfattning om skolan. Jag kommer själv att vara på plats vid samtliga tillfällen.

  /Anders G J

 11. Annelie Renström skriver:

  Tack Erik Andersson för en mycket väl utvecklad kommentar!

  Tråkigt Anders G Johansson om du uppfattade gårdagens möte som ett gnälla-skälla-samtal som mest handlade om lärarna själva och följdaktligen inte om eleverna. Det var i alla fall elevernas situation som jag försökte belysa. Om skolnämndens ordförande uppfattar sitt första möte med lärarkåren på detta sätt, är jag mycket orolig inför vad som komma skall. För mig blir då moderaternas
  uttryck “verklighetens skola” “grundligt genomlysa” “föra samtal” inget annat än partipolitiska floskler utan verklighetsförankring.

 12. Erik Andersson skriver:

  En-till-En: utgår ifrån att ni i detta ‘antagande’ och beslut dessutom har tillgodosett och utvecklat handlingsplaner, utvärderingsstrategier, gjort konsekvensanalyser, gjort kompetensanalyser, säkrat lokal kompetensutveckling,skrivit fram syften och mål, säkrat strategisk skolutveckling och ekonomisk säkrat underhåll och driftskostnader så att detta inte tas från skolornas lokala budget (vilket får konsekvenser för läromedelsinköp m.m.).
  Hur mycket kostar allt detta och var kommer dessa pengar att tas ifrån?
  Vilket är det lyckliga företaget?

  Instämmer i din reflektion om mötets framtidssyftande aspekter – som tyvärr kom lite i skymundan – men detta av förklarliga skäl som torde stå kristallklara för nämnden i det här läget. Anledningen till att det kom att handla mycket om lärarna är ju inte så konstigt eftersom de inte känner att det finns något förtroende, att de avprofessionaliseras och marginaliseras till tjänstemännens och skolnämndens marionetter. Det är en aspekt – det finns fler.

  Ja det finns ett uppdämt behov av diskussion, dialog och samtal. Varför tror du att det gör det?

  Verklighetens skola? Vad skulle det vara om det inte var verklighet??

  Även om ni inte kunde svara på några frågor vid mötet så gjorde ni ett tappert försök. Jag upplevde att det fanns ett glapp i kommunikationen vilket gjorde att svaren som kom på lärarnas frågor svarade på något annat. Detta visar vikten av kontinuerlig dialog – en dialog som inte funnits tidigare. Uppskattar – som medborgare – att ni politiker i nämnden ställde upp på detta möte.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen