Regeringen äventyrar försörjningsberedskapen

Blogginlägg

Sveriges försörjningsberedskap försämras när det efter ett beslut i Sveriges riksdag igår nu blir i lag förbjudet att utvinna kol, olja och naturgas i Sverige. Någon utvinning ska enligt lag inte ens få ske ur de biprodukter och -massor som kommer genom gruvbrytning efter andra mineraler.

Lagstiftningen utformades under tiden då Miljöpartiet ingick i regeringen. Utvinningsförbunden syftar till att bidra till att Sverige ska nå klimatmålen. Sedan tidigare är det på motsvarande sätt förbjudet att utvinna uran.

Nu är det emellertid så att det inte sker någon utvinning alls av dessa råvaror i Sverige. Det pågår på sin höjd prospektering efter naturgas i blygsam omfattning. Vi är redan nu helt och hållet beroende av import av produkterna. För dem behöver vi, även om ambitionen är att minska användningen av de fossila tillgångarna.

Således är effekten av den nya lagstiftningen att Sveriges försörjningsberedskap försämras. Det är en lag som mer angriper och försämrar landets säkerhet och beredskap än bidrar till att rädda klimatet. Vid en försvårad kris som påverkar handels- och distributionsflöden ytterligare, skulle vi av hemmasnickrade, legala skäl vara förhindrade att utvinna de tillgångar som behövs för att hålla igång vårt samhälle.

Detta sker dessutom i en tid när vi i Europa dessutom behöver göra allt för att snarast möjligt minska och helst strypa all import från skurkstaten Ryssland. Omställningen från Europas naturgasberoende kommer inte att ske över en natt. Det kommer att ta många år. Givetvis vore det att föredra att använda svenskproducerad naturgas (om den skulle via sig gå att utvinna) än rysk under denna tid.

Regeringens politik och lagstiftning är på detta område är ett navelskåderi. Man löser inga problem, även om man vill göra sken av att göra det. Däremot försämrar man förutsättningarna för att hantera verkliga och allvarliga situationer som är förknippade med landets säkerhet.

M, KD och SD röstade i riksdagen mot regeringens förslag, just med hänvisning till försörjningsberedskapen. Det var bra. Sverige behöver en regering som tänker längre än näsan räcker.

Tappade uppkopplingen