Regeringen bör tvingas gå efter försvarshaveriet

Blogginlägg

Socialdemokraterna nonchalerar Sveriges säkerhet och sviker det svenska försvaret. Trots att det i försvarsberedningen råder bred enighet om vilka nödvändiga åtgärder som måste vidtas, är den S-ledda regeringen ovillig att finansiera dem. Rikets säkerhet får stå tillbaka för kostnadsposter som jämställdhetsmyndigheter, byggsubventioner och familjeveckor.

Det får givetvis konsekvenser för Sveriges försvarsförmåga. Den krigsorganisation som snabbt och målmedvetet behöver byggas upp och expanderas förblir otillräcklig ytterligare tid. Återtagandet kommer att gå för långsamt och vara för klent.

Frågor om säkerhet och försvar är nu inte vilka som helst. De rör statens mest fundamentala uppgift; att slå vakt om rikets och styrelseskickets existens samt att skydda sina medborgare. Att en regering missköter dessa mycket allvarligt.

Försvarshaveriet borde, som jag ser det, vara en kabinettsfråga. Om Centerpartiet och Liberalerna menar allvar med det ställningstagande som de idag trumpetar, borde de nu i konsekvensens namn fullfölja med att stödja ett misstroendevotum riktat mot regeringen Löfvén. Den frågan tycker jag nu måste lyftas och prövas. Det är dags att syna korten och pröva Januaripartiernas sammanhållning, tycker jag.

LÄNK:

Försvarsberedningen spricker – SVT 10 maj 2019

Tappade uppkopplingen