Regeringen förhalar försvarsförberedelser

Blogginlägg

Jag läser att regeringen nu vill återupprätta civilförsvaret. Det är förstås både bra och angeläget och något som försvarsberedningen i samförstånd för mer än ett år sedan konstaterade är nödvändigt.

Men istället för att utfärda direktiv om genomförande av förmågehöjande åtgärder ska nu tjugotalet myndigheter studera och utreda ett antal möjliga åtgärder och – framförallt – kostnadsberäkna dem.

Socialdemokraterna är fortsatt motvilliga till att finansiera de försvarsåtgärder som det råder bred politisk samsyn om är nödvändiga. Ja, även Socialdemokraterna själva instämde ju i analysen, innan Finansdepartementet i ett sent skede bestämde sig för att kasta in några rejält bromsande pinnar i hjulet. Något som ledde till att beredningens arbete gick omkull och havererade.

Regeringen försöker idag att verka handlingskraftig. I själva verket förhåller det sig tvärtom. Den förhalar och bromsar nödvändiga försvarsförberedelser. De beräkningar och kalkyler som myndigheterna ska redovisa i mars nästa år har i allt väsentligt redan överlämnats till försvarsberedningen som underlag för dess omfattande och tidskrävande process. Redan för ett år sedan slog den fast vad som behöver göras och vad det kommer att kosta. 

Det är nu tid för beslut och verkstad. Inte ytterligare utredningar och beräkningar. Regeringens politiska piruetter stjäl värdefull tid. Tid är det ont om i ett allt mer försämrat säkerhetsläge. 

S-MP-regeringen borde aldrig ha fött tillträda. En regering som inte tar landets säkerhet på allvar borde inte tillåtas att sitta kvar.

Tappade uppkopplingen