Regeringen förstärker Skövdes lågstadielyft

Blogginlägg

Alliansen lågstadielyft

På tisdagen presenterade Alliansregeringen sitt förslag om en kraftfull satsning på lågstadiet i svensk skola. Skolan ska rustas för att förbättra förutsättningarna för att våra elever ska tillgodogöra sig de grundläggande kunskaperna under de första skolåren. Våra barn måste tidigt lära sig att läsa och skriva samt att tillämpa de fyra räknesätten. Det är grunden för att tillgodogöra sig och klara den vidare utbildningen i skolan. Vi ger därmed unga människor bättre möjligheter att lyckas även i de senare skolåren och därmed i livet!

Två miljarder kronor är regeringens satsning värd. Det innebär för Skövdes del knappa 11 miljoner kronor i statsbidrag årligen från 2015. För Skövdes del passar regeringens satsning alldeles särskilt bra. Här har vi från och med detta år redan infört just ett lågstadielyft. Den lokala varianten omfattar en riktad satsning på fyra miljoner kronor för detta år. När kommunbudgeten presenterades för 2014 sa och skrev jag att “när konjunkturen vänder och kommunekonomin blir bättre, hoppas jag att vi kan förstärka lågstadielyftet ytterligare”. Redan nu kommer alltså en kraftfull förstärkning från regeringen!

Några minskade klasser ser jag inte att statsbidragen kommer att användas till i Skövde. Minskade klasser ställer nämligen krav på ökade lokaler och sådana är dyra och skulle i ett nafs sluka de tilldelade pengarna. Skövde har dessbättre inte heller problemet med stora klasser. När jag för några veckor sedan kikade på lokal statistik fann jag att den genomsnittliga skolklassen i kommunens lågstadium räknar ca 18 elever. Pengarna kommer därför istället användas till att öka antalet lärare, anställa fler speciallärare (vilket ännu är en bristvara, eftersom Socialdemokraterna såg till att avskaffa denna högskoleutbildning), genomföra kompetensutveckling eller anskaffa moderna läromedel. I vårt lokala lågstadielyft gav skolnämnden rektorerna handlingsfrihet att bestämma hur medlen på respektive skola skulle förvaltas och användas för att ge resultat. Jag ser framför mig att vi förfar på liknande sätt när det gäller förstärkningsmedlen från regeringen. Det är rektorn som har den bästa kunskapen och kännedomen om sin skolas förutsättningar och behov.

Jag är glad och stolt över regeringens reform, som är finansierad krona för krona. Jag är nöjd med att den tunga satsningen på lågstadielyftet också är en del i en mer omfattande reform, som innebär att svensk grundskola från och med läsåret 2017/18 blir tioårig. Det är viktigt och angeläget. I gottepåsen, som idag presenterades av de fyra alliansledarna, ligger också medel för vidareutbildning av förskolelärare till lågstadielärare samt en utökning av utbildningsplatser på lärarutbildningarna. Alldeles förträffligt!

LÄNKAR:

Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola – Regeringskansliets PM 11 mars 2014
Film från partiledarnas presentation av reformen – Utbildningsdepartementet 11 mars 2014
Blogg: Alliansen i Skövde prioriterar skolan – 13 maj 2013

Tappade uppkopplingen