Regeringen lyfter läraryrket

Blogginlägg

I torsdags presenterade Alliansen ytterligare satsningar på den svenska skolan och lärarna i den. 3,8 miljarder kronor är prislappen för att under en fyraårsperiod kompetensutveckla lärare, rektorer, förskolelärare och -chefer.

Mest intressant, tycker jag, är den karriärutvecklingsreform som regeringen initierar. Hur den ska se ut till punkt och pricka ska utredas. Men utbildningsminister Jan Björklund (Fp) har talat om återinförande av lektorstiteln samt att det ska finnas karriärsteg för skickliga lärare. Behörighetskraven för de olika lärarnivåerna ska sättas på pränt i skollagen.

Det känns som en viktig och angelägen reform för att höja läraryrkets status, som ju har urholkats allvarligt under lång tid. De som antas till lärarutbildningen idag har avsevärt sämre gymnasiebetyg än dem som studerade på motsvarande utbildning för 20 år sedan. Lärarutbildningen har tyvärr blivit den utbildning som alla kommer in på – och alla kommer ut från.

Några hävdar att lösningen på problemet är att generellt och kollektivt höja lärarlönerna. Lönefrågan är så klart inte oviktig. Men den måste paras med krav på kvalitet i både lärarens utbildning och tjänstgöring.  Jag tycker här att regeringen gör rätt när den höjer kraven på lärarutbildningen, inför lärarlegitimation och nu öppnar för nya karriärvägar och därmed också löneutveckling och -spridning. Det är ett långsiktigt, kvalitetshöjande arbete för både skolan och läraryrket.

Läs mer
PM om regeringens satsning på lärarreformer (pdf)
SvD:s artikel om Alliansens presentation av reformen

Tappade uppkopplingen