Regeringen storsatsar på forskning och innovation

Skövde Nyheter publicerar idag en artikel av mig och riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall. Vi skriver om Alliansregeringens satsningar på forskning vid Högskolan i Skövde. Satsningen är viktig för att utveckla framtidens jobb. Det stödjer också Skövde kommuns vision om att ha en ökande andel högskoleutbildade invånare.

I budgeten för 2013 gör regeringen en storsatsning på forskning och innovation. Förslaget innebär att nivån på forskningsanslagen höjs med fyra miljarder kronor 2013-2016. Totalt har alliansregeringen höjt anslagen till forskning och innovation med nio miljarder kronor. Det innebär en tillväxt med 30 procent!

Regeringen beräknar att anslaget för forskning och forskarutbildning till Högskolan i Skövde ökar med cirka två miljoner kronor 2014. Det motsvarar en ökning med fem procent jämfört med 2013. Därutöver beräknas ytterligare cirka en miljon kronor av de nya medel, som regeringen tillför, tillfalla högskolan 2016. Anslagen skapar förutsättningar för långsiktighet i forskningen, att göra strategiska prioriteringar och att kunna granska nya forskningsområden.

Sverige är ett litet land i en hårt konkurrensutsatt värld. Med detta som utgångspunkt är det mer än viktigt att vi satsar på att tillvarata framtidens idéer. Företag startas ju ofta av att någon just får en idé. När företag startas och växer, genererar de jobb. Utvecklingen styrs i mångt och mycket av hur väl vi lyckas på forsknings- och innovationsområdet. Redan i den förra forskningspropositionen tillfördes mer pengar under det första året än vad den tidigare socialdemokratiska regeringen förmått under en hel fyraårsperiod! Den här storsatsningen är därför en viktig del för att framtidens jobb ska växa fram. Det är Moderaternas och Alliansens förmåga att ta ansvar och prioritera rätt idag som kommer att bidra till att nya jobb växer fram i imorgon. Vi levererar konkreta förslag istället för urholkade affärsplaner!

Politikens roll är att se till att klimatet för företagande och entreprenörskap är attraktivt. Det är därför Moderaterna och Alliansen gör stora satsningar på företagen med halverade arbetsgivaravgifter för unga, en rad regelförenklingar och sänkt bolagskatt. Detta är tydliga exempel på hur politiken med enkla och konkreta handlingar gör det enklare att driva företag och att anställa.

Med budgeten har Moderaterna och Alliansen gjort en historisk satsning på svensk forskning och innovation. Genom att vara offensiva stärks länken mellan forskning, utbildning och företagen. Framtidens idéer, styrkta av kunskap och entreprenörsanda, är vägen till de nya jobben i Skövde och Skaraborg. Det kräver en politik som matchar utmaningarna och som levererar klara besked. Det gör Alliansen.

Camilla Waltersson Grönvall (M),
Riksdagsledamot, utbildningsutskottet

Anders G Johansson (M),
Ordförande i skolnämnden i Skövde

Etiketter

Tappade uppkopplingen