Regeringen visar snusförnuft

Blogginlägg

Idag läser jag i SvD att den svenska regeringen, med socialminister Göran Hägglund (Kd) i spetsen, tar upp kampen för det svenska snuset i EU. Bravo! Det är orimligt att de svenska snusarna ska leva på undantag för att européerna inte är förtrogna med den “blöta tobaken”. Det är också orimligt att andra medborgare i Europa inte ska få njuta av snuset, som ju är avsevärt mindre hälsofarligt än röktobaken och därmed också bör betraktas som ett medel för rökavvänjning. Det är som Hägglund skriver: Det finns inte några argument för att motivera ett förbud.

I tidningen kan man läsa att regeringen “kör över” sina egna “experter” i Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen. Dessa myndigheter har ju drivit en hård förbudslinje och med jämna mellanrum i kampanjer trumpetat snusets skadlighet. Faran med snus är dock minst sagt omdiskuterad. I höstas påstod myndigheterna att det var bevisat att snusning ledde till sämre potens. Detta motsades strax därefter av andra forskare, som menade att tesen inte alls är vetenskapligt bevisad. Det är uppseendeväckande att myndigheter agerar och argumenterar på så löst uppbyggd grund.

Snusförnuftigt, Göran Hägglund och regeringen! Det är utmärkt att ta strid mot en orimlig Europalagstiftning. Förhoppningsvis kan det så småningom bli lite mer Sverige i Europa. Nästa steg är att få lite mer i Europa i Sverige och öppna upp för gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholprodukter.

Etiketter

Tappade uppkopplingen