Regeringens tafatthet är obegriplig

Blogginlägg

Centerpartiet och Liberalerna ska nu, sent omsider, börja utreda skärpta krav för förtjänande om svensk medborgarskap.

Men regeringen vägrar att låta utredaren föreslå sådana ändringar i grundlagen som är nödvändiga för att kunna återkalla svenska medborgarskap.

Därmed kommer IS-terrorister och andra varelser som bekämpar Sverige och svenska intressen även fortsättningsvis omhuldas av den aningslösa svenska staten. Därmed kommer dessa bestar även fortsättningsvis kunna föra sin vidriga kamp, trygga i förvissningen om att målet för deras aggression – Sverige och de svenska skattebetalarna – snällt och vänligt kommer tillhandahålla dem välfärdssamhällets söta frukter.

Nu går värdefull tid till spillo. Regeringens tafatthet är obegriplig. Dess uraktlåtenhet att handla ligger oss alla i fatet. Bra att Moderaterna reagerar! Sverige behöver lagar som skyddar sina strävsamma, laglydiga medborgare.

LÄNK:

M: Regeringen duckar för återkallat medborgarskap – Svenska Dagbladet 29 oktober 2019

Tappade uppkopplingen