Fyll i alla widgetinställningar!

Regeringens tafatthet är obegriplig

Blogginlägg

Centerpartiet och Liberalerna ska nu, sent omsider, börja utreda skärpta krav för förtjänande om svensk medborgarskap.

Men regeringen vägrar att låta utredaren föreslå sådana ändringar i grundlagen som är nödvändiga för att kunna återkalla svenska medborgarskap.

Därmed kommer IS-terrorister och andra varelser som bekämpar Sverige och svenska intressen även fortsättningsvis omhuldas av den aningslösa svenska staten. Därmed kommer dessa bestar även fortsättningsvis kunna föra sin vidriga kamp, trygga i förvissningen om att målet för deras aggression – Sverige och de svenska skattebetalarna – snällt och vänligt kommer tillhandahålla dem välfärdssamhällets söta frukter.

Nu går värdefull tid till spillo. Regeringens tafatthet är obegriplig. Dess uraktlåtenhet att handla ligger oss alla i fatet. Bra att Moderaterna reagerar! Sverige behöver lagar som skyddar sina strävsamma, laglydiga medborgare.

LÄNK:

M: Regeringen duckar för återkallat medborgarskap – Svenska Dagbladet 29 oktober 2019

Tappade uppkopplingen