Replikskifte om mobbing

På fullmäktige i måndags fick jag frågan av Roger Almgren (MP) om vad effektiva metoder mot mobbing innebär. Det kunde jag och kan jag inte redogöra för i detalj. Jag vet att det finns metoder som visat sig vara mer framgångsrika än andra. Mobbing är avskyvärt och ska mötas just med beprövade metoder.

Tappade uppkopplingen