Riktiga jobb med alliansen

När den socialdemokratiska oppositionen talar om butlers i Stockholms tunnelbana lägger alliansen tonvikten på riktiga jobb för hela landet. En satsning som nyligen presenterades är sänkningen av restaurangmomsen. Bara i Västra Götaland handlar satsningen om skattelättnader på närmare 900 miljoner kronor: en avlastning som enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI) skulle kunna innebära 3 200 nya arbetstillfällen!

Den orättvisa obalansen i svensk momssättning, som innebär att mat i butiker har 12 procent moms medan den på restauranger belastas med dubbelt så hög moms 25 procent, är nu på väg att återställas. Fler människor har råd att gå på krogen och svenska restauranger har bättre förutsättningar att skapa fler jobb!

Bara i Skövde handlar skattelättnaden om 25 miljoner kronor. Pengar som snabbt omsätts i nya arbetstillfällen som en följd av lägre priser och ökad efterfrågan om man läser vad Handelns Utredningsinstitut säger.

En röst på alliansen innebär fler jobb i hela landet.

JOACHIM GRUNDIN (M)
4:a på Skaraborgsmoderaternas riksdagslista
ANDERS G JOHANSSON (M)
2:a på Skövdemoderaternas kommunlista

Tappade uppkopplingen