Rimlig avgift

Idag svarar jag och kommunalrådet Leif Walterum (C), som också är ordförande i kommunens kollektivtrafikberedning, på en artikel av S-damerna Malin Wadman och Monica Green. Debatten handlar om s k nattisskjutsar och egenavgften för denna. Artiklarna har publicerats i SN och SLA.

 

Skövde kommun erbjuder sedan länge föräldrar med behov möjlighet till barnomsorg nattetid. Sedan januari detta år erbjuder kommunen också barnomsorg tidiga mornar och sena kvällar. Det är en bra och viktig service för föräldrar som arbetar på andra tider än dagtid. Merkostnaden för denna service bekostas av skattebetalarna i kommunen. För egenavgiften är genom maxtaxan den samma, oavsett vilken tid på dygnet barnet vistas i barnomsorgen.

För att ytterligare underlätta för föräldrar att arbeta erbjuder kommunen, efter prövning, skjuts med taxi till och från skolan till och från den plats där barnet vistas medan föräldrar arbetar. Det kan vara kommunal barnomsorg, men också andra nattvisten som ordnas av vårdnadshavare. Dessa transporter finansieras dels genom en egenavgift och dels genom skattemedel.

Kommunen har ingen laglig skyldighet att utföra dessa transporter. Det är ett frivilligt åtagande som kommunen iklätt sig. Det är en fin service som ska underlätta för föräldrar i vår kommun att arbeta. För i grunden är det alltjämt föräldrarnas ansvar att hämta och lämna sina barn till och från barnomsorgen. Därför menar vi att det aktuella regelverket med den nya egenavgiften är både rimligt och befogat.

Leif Walterum (C),
kommunalråd, ordförande i kollektivtrafikberedningen.

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande

LÄNKAR:

Skövde Nyheter 14 maj 2013
Skövde Nyheter 29 april 2013

Tappade uppkopplingen