Röd-grön budgetsaga

I måndags kväll voterade kommunstyrelsen om förslagen till budget. De rödgröna går för första gången fram med ett gemensamt budgetförslag. Det är i allt väsentligt bra att de politiska alternativen tydliggörs. De rödgrönas budgetalternativ bygger dessvärre inte på några faktiska förutsättningar eller budgetprognoser.

De har i stället valt att bygga sin budget på ett hypotetiskt antagande att statsbidragen ska höjas om de rödgröna vinner riksdagsvalet och om de då har råd att genomföra dessa reformer. I ett nafs har man således 34 miljoner extra att röra sig med och kan glatt ge mer åt alla. Det är beklämmande att vi i Skövde har en opposition som lägger skarpa förslag i kommunstyrelse och fullmäktige som baserar sig på önsketänkande.

Moderaterna och alliansen lägger förslag som baserar sig på rimligt realistiska prognoser, förslag som vi kan ansvara för och som inte bygger på spekulation. Det tycker vi är en självklarhet för partier som vill söka väljarnas förtroende att leda vår kommun. Uppenbarligen delar inte
Socialdemokraterna med stödpartier detta synsätt.

Dessbättre kan både Skövdebor och författarna av denna budgetsaga vara trygga i att detta förslag inte ska få äventyra de kommunala finanserna,
omsorgen och skolan i Skövde. Moderaterna och alliansen söker väljarnas förtroende för att utveckla Skövde på ett ansvarsfullt sätt där vi inte leker med skattebetalarnas pengar och budgeterar resurser som inte finns.

KATARINA JOHANSSON,
ANDERS G JOHANSSON,
TORBJÖRN BERGMAN
OCH JOHAN ÅSBRINK
Moderaterna i Skövde

Etiketter

Tappade uppkopplingen