Rödgrönt jobbstopp

Blogginlägg

Idag (snart igår) har det rödgröna regeringsalternativet presenterat sin skuggbudget. Sammanfattningsvis innebär det ett riktigt jobbstopp. Alliansens arbetslinje torpederas och ersätts av den gamla beprövade bidragspolitiken, som före 2006 tillåtits passivisera människor och urholka landets ekonomi. Det föreslås återigen bli lönsamt att inte arbeta. Höjningar av A-kassor och sjukförsäkringar ska finansieras med bland annat chockhöjda bensinskatter.

Sänkt skatt för pensionärer betalas med ungdomsarbetslöshet

Mest tydligt arbetsfientligt är förslaget att markant höja arbetsgivaravgiften för människor under 26 år. Alliansregeringen har halverat denna för att underlätta för unga att snabbt få in den första viktiga foten på arbetsmarknaden. Med vänsterkartellens politik försvinner morötterna för att anställa unga och ungdomsarbetslösheten riskerar att bita sig fast. De rödgröna betalar sänkt skatt för pensionärer genom att döma den unga generationen till arbetslöshet.

Landsbygdsskatt införs

För oss skövdebor och skaraborgare är en annan skattehöjning riktigt bekymmersam; den på bensinen. Miljöpartiet har trumfat igenom en höjning om 49 öre litern. Till detta kommer momsen varför literpriset skulle landa på över 14 kr litern. Det är en ren landsbygdsskatt! För oss som bor i Skövde är inte bilen någon lyxmojäng. Den är en förutsättning för att klara dagen. De rödgröna menar att skatten kompenseras med höjt reseavdrag för resor till och från jobbet. Men resorna till och från affären och till barnens fotbollsträning kompenseras inte. De höjda kostnaderna för transporter kommer dessutom att läggas på alla de basprodukter som vi dagligen konsumerar i våra liv. Frågan är om det i slutändan alls blir något över i netto för de pensionärer,  som idag utlovats skattesänkningar av en brett grinande Thomas Östros?

Hushållsnära tjänster ett minne blott

Det s k RUT-avdraget, dvs skatteavdraget för hushållsnära tjänster, föreslås avskaffas omgående. Därmed fölorrar de – försiktigt räknat – 11 000 människor som fått jobb tack vare reformen sina arbeten. Många av dem har tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. Man slår därmed också i ett huj undan benen för en växande tjänstesektor med kapacitet att utvecklas och anställa fler. ROT-avdraget får viss respit, men aviseras också att avskaffas. Ca 15 000 arbeten har räddats och/eller skapats tack vare detta avdrag. Men det är inte argument nog för vänsterpartierna, som menar att arbeten helst ska utföras i kommunal regi.

Försvaret strykpojke

För mig som miltär och försvarsvän är det upprörande att se hur Socialdemokraterna nu låter Vänsterpartiet få inflytande över försvarspolitiken. Försvarsbudgeten föreslås krympas med två miljarder kronor årligen de två kommande åren. Det är förbandsverksamheten som föreslås krympas. Det innebär ofrånkomligen förbandsnedläggninigar och det är inte osannolikt att Skövde, med en rödgrön regering, skulle mista hela eller delar av sin garnison.

Dags att kavla upp ärmarna!

Vänsterpartiernas förslag förskräcker verkligen. De lägger krokben för Sverige på dess väg ur den ekonomiska krisen och hindrar oss från att skörda frukterna av alliansregeringens skickliga lotsning genom de tuffa åren av ekonomisk vargavinter.  För en stund kände jag mig idag modstulen och sänkt, eftersom jag samtidigt läste DN:s opinionsmätning från Valborgshelgen, där de rödgröna drog ifrån. Men så repade jag mod! Det finns faktiskt ett stort värde i att vänsterpartierna äntligen har bekänt färg och lagt korten på bordet. Nu kan de granskas och prövas. Nu blir det tydligt för väljarna vad rödgrön politik innebär för pålagor för vanliga, strävsamt arbetande människor.

Jag känner mig sporrad! Jag ska kämpa och bryta rygg för att hindra de rödgröna att nå taburetterna i Sverige såväl som i Skövde. Det är dags att kavla upp ärmarna och ta upp striden. Jag hoppas innerligt att fler, efter dagens besked,  känner sig manade att ansluta sig till arbetslinjens och de vanliga, arbetande människornas försvar!

Etiketter

Tappade uppkopplingen