Rör inte rösträttsåldern

Blogginlägg

Skulle precis släcka för att sova, då jag snubblar över en artikel av Demokratiutredningens ordförande, folkpartisten Olle Wästberg. I Expressen låter han meddela att utredningen kommer föreslå att rösträttsåldern sänks från 18 till 16 år. Men bara i kommunalvalen.

Det finns flera 16-åringar som är mogna, kloka och dessutom samhällsintresserade. Det finns förvisso säkert 14- och 15-åringar som är det också. Det rättfärdigar dock inte en sänkning av rösträttsåldern.

I Sverige är man i alla andra sammanhang barn tills dess att man har fyllt 18 år. 16-åringen står därför under sina föräldrars förmyndarskap. En svensk 16-åring kan därmed inte ingå avtal eller ta lån i en bank. Den beskyddande svenska staten tillåter inte ens att 16-åringen köper en trisslott!

Men att ta ansvaret att utöva rösträtt i kommunen, det ska trots allt gå fint, tycker utredaren. Varför han vill betro ungdomarna att rösta just i kommunalvalet, men inte i riksdagsvalet, förtäljer inte artikeln. Är inte kommunalvalet lika viktigt? Det är ju trots allt kommunerna som intaxerar och omsätter lejonparten av medborgarnas skattemedel för den gemensamma välfärdens kärna.

Utredaren skriver att förslaget “nästan inte väckt några invändningar bland parlamentariker och kommunpolitiker”. Då är det dags för en nu. Med risk för att anses vara bakåtsträvande, trist och tråkig, hävdar jag att utredaren är fel ute. Det är inkonsekvent att den som är omyndig och av staten betraktas som barn i de flesta sammanhang ska vuxenförklaras i vallagen. Förslaget om sänkt rösträttsålder bidrar till att trivialisera demokratin och politiken. Till något som är mindre viktigt och allvarligt än en trisslott.

LÄNK:

16-åringar ska få rösta i kommunalvalen – Expressen 05 januari 2016

Etiketter

Tappade uppkopplingen