Rösta på söndag!

Blogginlägg

Kyrka

I morgon söndag är det val till Svenska kyrkan. Det är det val som engagerar minst väljare i Sverige. Av de röstberättigade brukar endast dryga tiotalet procent bemöda sig med att gå till valurnan. Ändå kostar valet hela 145 miljoner kronor att genomföra.

En kyrkovalrörelse är också en synnerligen slätstruken historia. Konfliktytorna mellan nomineringsgrupperna (så kallas partierna i kyrkan) brukar lysa med sin frånvaro. När det är knivigt att se och uppleva skillnader och alternativ är det naturligtvis svårt för väljarna att engagera sig och bry sig. I flera små församlingar finns det för övrigt inga alternativ. Där har de kyrkopolitiskt aktiva broderligt och systerligt trängt ihop sig på en och samma valsedel. En ändring i kyrkoordningen gör det numera möjligt att i alla fall kunna kryssa upp till tre kandidater. Personvalsinslaget gör att valet i dessa församlingar i alla fall blir lite valliknande och inte endast en trist, administrativ, DDR-liknande process.

Men på söndagen är det inte endast i församlingsvalet som människor röstar. Sedan 2001 är det direkta val även till samfällda kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Även om jag under min tid som partiombudsman administrerade tre kyrkliga val för Moderaternas räkning (M deltar inte längre i kyrkliga val, vilket jag tycker är väldigt sympatiskt) är jag inte kapabel att fullt ut reda ut de olika nivåernas kompetenser och ansvarsområden. Jag anar att många väljare inte heller har full koll på kyrkans administrativa indelning.

Men dessa direkta val, parade med det låga valdeltagandet, medför oönskade risker! Det är relativt lätt för en nomineringsgrupp att mobilisera och därigenom vinna ett oproportionerligt inflytande. De kyrkliga valen har därför blivit en möjlighet för ytterlighetsrörelser och aparta element att etablera sig och vinna positioner och inflytande. En sådan grupp är Sverigedemokraterna, som alltid satsat hårt på valen till Svenska kyrkan och särskilt det till kyrkomötet, som är kyrkans högsta, nationella beslutande församling.

Detta förhållande har fått en tämligen liten uppmärksamhet, vilket jag tycker är konstigt. Media har föredragit – i den mån de alls ägnat valrörelsen någon uppmärksamhet – att rapportera om pseudohändelser som till exempel den skruvade SSU-kampanjen, vilken anklagar Jesus för att vara socialist.

Med detta mitt lilla blogginlägg vill jag därför uppmana alla ansvarskännande människor med rösträtt i Svenska kyrkan att också använda den. Att avstå riskerar medföra att kyrkan ställs under ökat inflytande av grupper, vilka har allt annat än det kristna budskapet om kärlek och tolerans på agendan.

Med mitt inlägg vill jag också uppmana dem, som på söndag väljs till ledamöter i kyrkomötet, att reformera kyrkoordningen. Se till att det ånyo blir val till församling och indirekta val till övriga nivåer! Det håller extremerna utanför kyrkan och det sparar många slantar, som gör sig bättre i kyrkans värdefulla verksamhet.

Ett svar till “Rösta på söndag!”

  1. Håller med dig om att indirekta val till region (stift) och nationell nivå (Kyrkomötet) vore det bästa.

    Tack för uppmaningen till röstning.

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen