S är MP:s lakej

Blogginlägg

I fredags sammanträdde den så kallade Beredningen för hållbar utveckling, vilket är ett samverkansorgan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner. Beredningen hade bland annat att yttra sig över Trafikverkets s k kapacitetsutredning. Bakom denna skinntorra rubricering döljer sig frågan om utvecklingen av E20.Regionen har att till ansvarig myndighet uttrycka sin vilja om hur väsentlig infrastruktur i området ska utvecklas.

2009 fastställde regionfullmäktige sin uppfattning att E20 ska byggas ut till motorväg. Det var då det. Sedan dess har det hållits val i Västra Götalandsregionen både en och två gånger. Regionen regeras nu av en minoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det har gång efter annan visat sig att det är det senare partiet som är det tongivande i konstellationen.

Detta var tydligt också vid fredagens viktiga möte. Media (bl a GP, GT och SN) berättar att beredningen, trots överenskommelsen från 2009, inte kunde enas om att till Trafikverket och regeringen tydligt och klart signalera att E20 verkligen behöver byggas ut till motorväg. Vänsterminoriteten förordar den mer modesta lösningen om en 2+1-väg. Vad denna lösning skulle innebära för Skaraborg och Västsverige är deprimerande uppenbart.

Att utbyggnaden av E20 fortsätter med mål om obruten motorväg är en ödesfråga för hela regionen. I denna låter Socialdemokraterna det verklighetsfrånvända, väg-, bilism- och utvecklingsfientliga Miljöpartiet diktera villkoren. Sossarna sätter den egna maktkonstruktionen framför regionens väl och ve. Det är ynkligt, sorgligt och bedrövligt!

Sista ordet är dock inte sagt. Det är regionstyrelsen som har avgörandet i frågan. Ännu har alltså regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) chansen att visa att han är något mer än en Miljöpartiets lydige lakej.

Etiketter

Tappade uppkopplingen