S äventyrar landets säkerhet

Idag publicerar SLA min debattartikel om Socialdemokraternas eländiga och farliga hantering, eller snarare ickehantering, av försvarsfrågan.

Sverige behöver omgående rusta upp och förstärka såväl det militära som det civila försvaret. Denna insikt rådde det en bred enighet om mellan de politiska partierna i försvarsberedningen. Åtminstone tills dess att Finansdepartementet blandade sig i leken. Socialdemokraterna var då inte längre villiga att betala priset för de åtgärder som de själva tillsammans med övriga partier tidigare slagit fast som nödvändiga att vidta. 

Den S-ledda regeringen för nu en politisk fördröjningsstrid i försvarsfrågan. Nyligen fick ett antal myndigheter regeringens uppdrag att studera vad som behöver göras för att återupprätta civilförsvaret. Slutsatserna ska de redovisa först i mars 2020. Detta trots att försvarsberedningen redan i december 2017 i en rapport omsorgsfullt redovisade ett stort antal välgrundade och kostnadsberäknade åtgärder för att stärka det svenska samhällets beredskap för och uthållighet i kris och krig.

På motsvarande sätt har Försvarsmakten fått i uppdrag att analysera beredningens slutsatser rörande det militära försvaret. I uppdraget ligger också att myndigheten ska prioritera bland de åtgärder som beredningen konstaterat utgör en nödvändig och sammanhållen helhet för ett funktionellt försvar. Det är inte orimligt att anta att denna prioriteringslista är tänkt att senare vara utgångspunkt för regeringens strykningar av olika materielanskaffningar. Allt för att hålla försvarsanslagen på en fortsatt låg nivå och på så vis frigöra medel för kostsamma, socialdemokratiska skötebarn såsom generösa familjeveckor och misslyckade byggsubventioner.

Genom att nu än en gång låta utreda det som nyligen redan grundligt har utretts går värdefull tid till spillo. Det är hög tid för att inleda återuppbyggnaden av det försvar som eftersatts i decennier. Det är fara i dröjsmål. Säkerhetsläget i Europa och världen fortsätter att skärpas och försämras. Det svenska militära försvaret är underdimensionerat och i stort behov av att ersätta flera åldrade materielsystem. Civilförsvaret existerar inte alls efter att det grundligt nedmonterades under 1990-talet. 

Socialdemokraternas ovilja att rusta försvaret innebär att de äventyrar landets säkerhet, självständighet och oberoende. Det är oacceptabelt. En sådan regering borde inte ha fått tillträda. En sådan regering borde inte få sitta kvar.

Anders G Johansson (M),
Skövde

LÄNK:

S äventyrar Sveriges säkerhet – SLA 18 augusti 2019

Tappade uppkopplingen