S i Skövde finns, men har ingen politik

Blogginlägg

Socialdemokraternas oppositionsråd Åke Jönsson ser sig manad att i dagens SLA påminna läsarna om att partiet faktiskt finns i Skövde. Detta efter att sossarnas oppositionspolitik ifrågasatts på insändarplats.

Jönsson avslutar med att återigen fyra av vallöftena från S-budgeten och rabblar utgiftsökningar värda miljoner. Men alla dessa pengar finns fortfarande inte någon annanstans än i Jönssons och sossarnas fantasi. S-budgeten i Skövde utgår ju från att de rödgröna ska få majoritet i riksdagen efter valet och öka statsbidragen till kommunerna. Dessa bidrag ska man finansiera genom att försvaga hushållsekonomierna genom att höja ett antal skatter. Kilometerskatterna ska höjas, vilket medför kostnadsökningar på dagligvaror. Bensinskatten ska höjas, vilket gör det dyrare att leva i glesbygd.  Den förhatliga fastighetsskatten ska återinföras. Dessutom ska det bli dyrare att anställa unga genom att vänstern höjer arbetsgivaravgifterna för dessa. I en garnisonsstad som Skövde kan det vara av intresse att påpeka att vänstern också finansierar sin bidragspolitik genom att lägga ner ytterligare en garnison eller två.

Politik handlar om att prioritera och att ta ansvar. Socialdemokraterna i Skövde visar sig vara oförmögna till både det första och det andra. Åke Jönsson har naturligtvis rätt i att Socialdemokraterna finns i Skövde. Men de gör varken till eller från så länge de inte är förmögna att presentera skarpa, politiska alternativ med verklighetsbaserad finansiering.

Etiketter

Tappade uppkopplingen