S indignation tonar falskt

Idag skriver jag och Martin Odenö, som är ordförande för Moderaternas partiförening i Skövde, en replik till Malin Wadman (S), som är ordförande för Socialdemokraterna i Skövde. Det handlar om partiledningens, som vi Skövdemoderater tycker, efterlängtade ambition att vinna stöd i riksdagen för en Alliansbudget.

Malin Wadman (S) tycker att Moderaterna ”har gjort en skrämmande vändning” när vi i riksdagen vill söka stöd för en borgerlig politik. Vi håller inte med.

Moderaterna samverkar med L, C och KD i Alliansen. Det är tillsammans med dessa partier vi vill formera ett ickesocialistiskt regeringsalternativ med en gemensam budget. Orsaken är enkel. Vi menar att den nuvarande S-MP-regeringen för en politik som är skadlig för Sverige. Den höjer skatter som slår hårt mot jobb och företagande. Den hindrar enkla jobb att växa fram och motverkar därmed integrationen och göder utanförskapet. Den vidtar inga verkningsfulla åtgärder för att få bukt med den svåra bostadsbristen. Den skjuter nödvändiga satsningar på Polisen framför sig, trots att våld och otrygghet breder ut sig i landet.

För denna destruktiva vänsterpolitik saknas det stöd i riksdagen. Därmed vore det ansvarslöst av Moderaterna, som största oppositionsparti, att inte försöka stoppa den. Därför vill vi att Alliansen lägger fram en gemensam budgetmotion i riksdagen. Därför är vi beredda att i riksdagens utskott föra samtal med alla partier för att nå överenskommelser som är bra och nödvändiga för Sverige.

Wadman påstår att S inte samarbetar med SD och ej heller söker SD:s stöd. Vi vill påminna om att S, MP, V och SD hösten 2013 i riksdagens skatteutskott tog ett gemensamt initiativ till att stoppa den dåvarande borgerliga regeringens förslag om att höja brytpunkten för den statliga inkomstskatten. S sökte och fick SD:s stöd för att haverera budgetordningen och bryta ut en enskild post ur Alliansregeringens budget.

Så var det. Wadmans minne är kort och/eller selektivt. Indignationen tonar falskt.

Anders G Johansson,
gruppledare (M)

Martin Odenö,
partiföreningens ordförande (M)

LÄNKAR:

Wadmans indignation tonar falskt – SLA 02 februari 2017
Skrämmande vändning av M – SLA 01 februari 2017

Tappade uppkopplingen