S-löften utan täckning

Alliansen stående Skovde

Socialdemokraterna i skolnämnden skriver i SLA den 19 oktober ett inlägg, med vilket de menar att Skövde ”har en avsevärt lägre lärartäthet” än riket och jämförbara kommuner. Sant är att Skövde (år 2012, för vilket det finns tillförlitlig statistik) räknar 12,9 elever per heltidsanställd lärare och riket 12,0. Differensen är alltså S-definitionen av ”avsevärt”.

Om kvalitativa aspekter alls hade intresserat S-skribenterna, hade de funnit att Skövde har en positiv avvikelse gentemot riket och jämförbara kommuner avseende andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen. 94 % av Skövdes lärare har examen, jämfört med riksgenomsnittets 88 %. Skövde kommun har också målet att 75 % av medarbetarna i förskolan ska vara högskoleutbildade. Kommunen ligger nu på 67 % att jämföra med riksgenomsnittets 53 %. Kvalité är också prioriteringen i Alliansregeringens nationella skolpolitik, som bland annat medfört att Skövde kommun redan från denna höst kunnat inrätta 14 förstalärare i grundskolan.

Den av lågkonjunkturen pressade ekonomin medför att utrymmet för reformer är begränsat. Alliansen prioriterar därför sådana insatser, som har förutsättningar att ge tydliga effekter och positiva resultat. Från 2014 inleder Alliansen i Skövde en långsiktig satsning på att successivt förstärka och förbättra undervisningen för barnen under de första skolåren. Vi gör det genom att inledningsvis tillföra och rikta fyra miljoner kronor till lågstadiet. Ambitionen är att med tidigare och mer kraftfulla åtgärder förbättra våra yngsta elevers lärande.

S-politikernas överbudsretorik saknar fäste i verkligheten. Även om Socialdemokraterna vill öka utgifterna, förbruka mer av skattebetalarnas pengar och höja skatten med hela 60 öre, går det inte att återfinna någon tydlig satsning på skolan i S-skuggbudgeten. Skillnaden mellan Allians- och S-budgetarna för skolnämnden i Skövde är på sista raden sex miljoner kronor. Det motsvarar 0,7 %, vilket möjligen en avsevärd skillnad enligt S-retoriken. Men i verkligheten räcker inte S-budgeten alls till för att uppnå den personaltäthet, som S-politikerna ger sken av i sin artikel. Förutsatt att de inte ger sig på andra områden i skolan med kraftfulla reduktioner förstås. Vilka dessa områden är får de möjlighet att visa senare i höst, då skolnämnden beslutar om sin detaljbudget.


Alliansen i Skolnämnden i Skövde

Anders G Johansson (M), ordförande
Gunvor Kvick (C)
Petter Fahlström (FP)
Rolf Karlsson (KD)

LÄNK:

Öka lärartätheten i Skövdes skolor – 19 oktober 2013

 

 

Tappade uppkopplingen