S-MP-politiken ökar arbetslösheten

Blogginlägg

S-MP-regeringen har sedan den tillträdde nogsamt och återkommande understrukit att dess mål är att åstadkomma “Europas lägsta arbetslöshet”. Vackra ord och fagra löften. Men verkligheten visar på motsatsen. S-MP-regeringens politik leder bort från den egna målsättningen. I själva verket medför vänsterpolitiken att arbetslösheten kommer att öka!

Det är det statliga Konjunkturinstitutet (KI) som i sin senaste konjunkturrapport redovisar sin bedömning av de sammanvägda effekterna av S-MP-regeringens politik. Regeringens reformer, bland annat slopandet av lägre arbetsgivaravgifter för unga, höjningen av taket i A-kassan och den borttagna tidsgränsen i sjukförsäkringen, gör det både mindre attraktivt att anställa och mindre lönsamt att arbeta. Sammantaget medför detta en minskning av andelen varaktigt sysselsatta med 0,3 %, spår KI. Översatt innebär procenttalet 15 000 – 20 000 människor.

 

Vägen mot Europas lägsta arbetslöshet går inte genom högre skatter, fler bidrag och ett försämrat företagsklimat. Det är precis tvärtom! Arbetsmarknadspolitiken borde liberaliseras och skatterna på arbete och företagande borde hållas låga. Staten borde smörja hjulen istället för att stöta bromsande käppar i dem.

Konsekvenserna av den hårdföra vänsterpolitiken är allvarliga för människor, hushåll, företag, kommuner, landsting och stat. Konstruktörerna av Decemberöverenskommelsen borde ställa sig frågan om vådan av en regeringskris är större än vådan av en otyglad krisregerings destruktiva politik.

LÄNK:

KI: Färre sysselsatta med S politik – DN 17 juni 2015

Tappade uppkopplingen