S politik en återgång till bidragslinjen

Arbetareparti

Idag publicerar SLA äntligen mitt svar till Monica Green (S) och Malin Wadman (S) (SLA 30 maj 2013). Tidningen har förkortat artikeln något. Här på bloggen finns den fullständiga versionen.

Moderaternas mål är full sysselsättning. Det är en tuff utmaning i en kärv omvärld, men alliansregeringen lyckas efter omständigheterna väl. Vår utgångspunkt är att alla jobb behövs. Antalet sysselsatta har ökat med 200 000 mellan 2006 och 2012 och utanförskapet har minskat lika mycket. Detta trots att det var högkonjunktur då och är lågkonjunktur nu. I internationella jämförelser står Sverige starkt, bland annat med det högsta arbetskraftsdeltagandet bland EU-länderna och därtill den näst högsta sysselsättningsgraden. S-debattörerna Green och Wadman glider därmed på sanningen med sina rop om ”massarbetslöshet”.

Moderaterna och Alliansen vill att det ska vara fortsatt lönsamt att arbeta. Vi vill fortsätta förbättra villkoren för företag att utvecklas och anställa medarbetare.Vi har sänkt trösklarna för unga människor att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsgivaravgifterna för människor under 26 år har halverats. Genom en omfattande skolreform, som inte är färdig och avslutad, genomför vi en omfattande renovering av den svenska skolan. Kunskaper behövs för att Sverige ska klara sig i den stenhårda internationella konkurrensen och i förlängningen upprätthålla en god och stark välfärd.

Alliansen i Skövde förstärker kvaliteten i grundskolan, genom att tillföra nio miljoner kronor. Ytterligare fyra destineras för ett medvetet lågstadielyft. 2,5 miljoner öronmärks för olika arbetsmarknadsåtgärder riktade mot unga i syfte att hindra utanförskap. Merparten av Skövde kommuns ungdomar i åldern 15-17 år erbjuds feriepraktik. Vi fortsätter att utveckla samverkan mellan skolan och det lokala arbetslivet, vilket på sikt ska leda till bättre matchning och fler unga i arbete.

Socialdemokraternas överordnade idé är att på alla nivåer höja skatterna på arbete med följden att ett stort antal jobb faktiskt slås ut. S-politiken vill backa in i framtiden med en bidragslinje som innebär att det blir mindre lönsamt att arbeta och att människor drivs ut från arbetsmarknaden. Med kirurgisk precision vill Socialdemokraterna dessutom försvåra möjligheterna för unga att få sina första jobb. Arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år vill de dubblera. Likaså vill de dubbla restaurangmomsen. Socialdemokraterna ska med höjda skatter håva in miljarder och lovar i utbyte miljoner.

Deras politik knäcker ingen arbetslöshet! Den lägger tvärtom brutalt krokben för ett antal näringar som har möjlighet att utvecklas och anställa flera. Den tvingar människor, som genom Alliansens politik fått fäste på arbetsmarknaden, tillbaka i bidragsförsörjning och utanförskap. Den urholkar vår gemensamma välfärd, genomen iögonenfallande ovilja och oförmåga att prioritera och hushålla med skattebetalarnas medel.

Anders G Johansson (M)

Tappade uppkopplingen