S saknar finansierad skolpolitik

Idag publicerar SLA äntligen mitt svar på Monica Greens (S) och Johan Asks (S) artikel den 20 mars.

Alliansregeringen föreslår en satsning på ett nationellt lågstadielyft. Det är välkommet och viktigt. Lågstadiet är en betydelsefull grund för våra elevers fortsatta utveckling och lärande. Vi vet att kunskapsbrister i början av skolgången är svåra att reparera och ta igen senare. Att lågstadiet från och med läsåret 17/18 blir fyraårigt, i och med att förskoleklassen görs obligatorisk, är utmärkt.

Alliansen i Skövde har redan satsat på ett lokalt lågstadielyft. Med de aviserade bidragen från staten förstärks detta med ca 11 miljoner kronor. Det ger ökat utrymme för fler lärare i klassrummen och på sikt också ökad förekomst av den viktiga kategorin speciallärare. Alliansregeringen har återinfört den speciallärarutbildning som Socialdemokraterna tidigare avskaffat.

Johan Ask och Monica Green (S) menar i sin artikel att det är skolklassernas storlek som ska minskas. Detta trots att Skövdes klasser inte är stora. Genomsnittet för en lågstadieklass ligger här på ca 18 elever per klass. En generell minskning av klasser låter sig inte heller med enkelhet göras, eftersom det ställer krav på omfattande investeringar i nya och flera skollokaler. För dessa nybyggnationer har inte S anvisat några medel. Varken nationellt eller lokalt.

Skribenterna säger sig erbjuda ”kraftfulla åtgärder och tydliga målsättningar”. Vilka dessa är avstår de från att närmare presentera. Det är förmodligen taktiskt riktigt, för de saknar – trots sina förslag på omfattande skattehöjningar – finansiering av sin politik. I Socialdemokraternas statsbudget gapar för närvarande ett elva miljarder djupt, tomt, ofinansierat hål. Detta innan de tänkta regeringskamraterna Vänsterpartiet och Miljöpartiet ens bjudits in till förhandlingsbordet. Greens och Asks kraftfullhet får därför anses falla inom ramen för det som de själva kallar ”floskler och tomma åtbördor”

 

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande, Skövde

LÄNK:

S: Fler lärare och mindre klasser – SLA 20 mars 2014

Tappade uppkopplingen