S skjuter med lösa skott

Vi läser med stigande förvåning den lokala S-ledningens genmäle i försvarsdebatten. Jönsson och Ekman säger sig vara beredda att kämpa för försvarets framtida väl och ve i Skövde. Men samtidigt stödjer de ett regeringsalternativ, vars politik innebär en medveten och kraftfull reducering av försvarsbudgeten. På vilket sätt gagnas Skövdes militära verksamhet av att försvaret får 22 miljarder kronor mindre att röra sig med på en fyraårsperiod? Det är det som frågan gäller och där går inte S-ledarnas argumentation ihop. De skjuter med lösa skott!

S-skribenterna efterlyser blocköverskridande överenskommelser om försvaret. Som princip och idé låter det utmärkt. Det skulle ge långsiktighet och stadga år försvars- och säkerhetspolitiken. Men tyvärr är ju detta återigen endast ekande tomma ord. För i och med överenskommelsen med de andra vänsterpartierna har Socialdemokraterna ju intagit en i det närmaste extrem hållning i försvarspolitiken. Lars Ohly, vars parti tidigare hållits utanför allt vad inflytande heter inom försvars- och säkerhetspolitiken, har inte bara välkomnats in i värmen. Han har dessutom tillåtits diktera villkoren.

Ja, Moderaterna kommer att kämpa för att rädda försvaret i Sverige och Skövde. Det viktigaste slaget sker på valdagen den 19 september. Då står alliansen mot den försvarsfientliga vänstern. Utgången av den kampen kommer ha stor betydelse för Skövdes framtid som garnisionsstad.


Tord Gustafsson (M),
kommunalråd

Anders G Johansson (M),
kandidat till kommunfullmäktige

Etiketter

Tappade uppkopplingen