Samordning ger mervärde

Tdala 17 OKT 14

Claes Beckman (M) och Anders G Johansson (M). Foto: Petra Lundgren, SLA

Idag har jag i egenskap av skolnämndens ordförande förrättat min sista invigning för perioden. Jag hade glädjen att tillsammans med Claes Beckman (M), kulturnämndens engagerade ordförande, få knyta ihop band symboliserande olika verksamheter i och i anslutning till Timmersdala skola till en rosett och helhet.

Det kändes riktigt bra att få vara med vid avslutningen av det här projektet. För det är ett projekt som har utvecklats, vuxit och förädlats under resans gång. I begynnelsen skulle Timmersdala skola byggas ut och till för att ge plats åt ortens förskoleverksamhet. Viktigt i sig, men efterhand har ett antal betydelsefulla samordningsmöjligheter identifierats. Först att skolan och det intilliggande äldreboendet skulle kunna dockas ihop och servas av ett gemensamt kök. Sedan att biblioteksfilialen skulle kunna integreras med skolan och vara tillika skolbibliotek. Så blev det också. Därmed var det inte endast en ny förskola som idag firades in. Det var ett helt centra för sammanhållen kommunal service!

Jag tycker och tror att det är ungefär så kommunen ska arbeta i landsbygdens yttertätorter; att eftersträva samordningsvinster i investeringar och drift för att i förlängningen ha råd att upprätthålla bra och utvecklande kommunal service. Det är viktigt och värdefullt och ger mervärde för invånarna. Grattis, Timmersdala!

LÄNK:

Förskola invigd och utan Prussiluskor – SLA 17 oktober 2014
Blogg: Byggstart i Timmersdala – 30 september 2014

Tappade uppkopplingen