Samråd om uppfräschning

Idag skriver SLA och igår skrev Skövde Nyheter om mitt och Johan Fogelbergs (M), ordförande i tekniska nämnden, besök på Norrmalmskolan och mötet med dess elevråd. Anledningen var och är den satsning, som Alliansen i Skövde genomför för att snygga upp skolorna inför skolstarten. Om detta har jag och Johan skrivit tidigare.

Jag är väldigt nöjd med det sätt, som vår idé tagits emot och förvaltas av tekniska kontoret. Det var njutbart att följa fastighetsingenjören Lars-Göran Nilssons samtal med barnen, när elevrådet förde resonemang om angelägna objekt för uppsnyggning. Med stöd av rektor Mariethe Magnehed åstadkoms elevinflytande by the book. Mycket bra!

Det är inga jättebelopp det handlar om. Sammanlagt satsar tekniska nämnden en halv miljon kronor på åtgärderna. Men det är väsentlig och viktigt för att åstadkomma en trivsam arbetsmiljö och ge våra skolor en värdig och tilltalande inramning. Flagnande färg ska inte vara det första som möter elever, medarbetare, föräldrar och besökare vid Skövdes skolor. I augusti hoppas jag slippa se en enda färgflaga.

LÄNK

Skövde Nyheter 24 april

Tappade uppkopplingen